Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

Разлика между жилищен и ипотечен кредит

Кой кредит да изберете? Кой е по-изгоден за вас и коя банка какви кредити предлага?
Много често ипотечен и жилищен кредит се приемат за едно и също понятие. Да, и двата вида кредити са ипотечни, но има разлика между тях.

Какво е ипотечен кредит?

Най-общо всеки кредит, който е обезпечен с ипотека е ипотечен кредит. Такива са потребителските кредити обезпечени с ипотека, ипотечните кредити за текущи нужди (т. нар. нецелеви ипотечни кредити), кредити за ремонт, реконструкция и довършителни строителни дейности. При тези кредити се ипотекира имот собственост на кредитоискателя или на трето лице и срещу ипотеката се предоставя кредит. Това е по отношение на обезпечението, но за да бъде отпуснат ипотечен кредит, банката обследва и доходите на кредитоискателя и солидарния длъжник при наличие на такъв.

Заяви безплатна консултация

Какво е жилищен кредит?

Жилищен кредит се използва за закупуване на апартамент или къща. Той е строго целеви и средствата от кредита може да бъдат използвани единствено за покупката на жилището. При този вид ипотечен кредит, банката плаща дължимата сума за покупката на жилището директно на продавача. Кредитополучателят не може да се разпорежда със средствата от кредита. Сумата на кредита е изчислена на база на предварителния договор за покупко-продажба и въз основа на изготвената пазарна оценка от експерт оценител.

Жилищни и ипотечни кредити

И при жилищен и при ипотечен кредит се следват строго определени правила, както по отношение на доходите на кредитоискателя, така и по отношение на обезпечението. Не е достатъчно само да бъде доказан добър и достатъчен доход. Изисква се и обезпечението, което се предоставя да отговаря на определени изисквания. На имота се прави оценка от оценител, който дава заключение за състоянието му и за пазарната стойност, която е определяща за банката. От друга страна се проверява и правния му статут и възможността да бъде ипотекиран. Теглене на кой от двата вида кредит ви предстои се определя от целта на кредита.

Внимание: Изборът на най-добра оферта е от огромно значение за парите, които можете да спестите в близките години.


Какъв кредит да изберете? Кой е най-изгодния вариант за вас и коя банка може да ви предложи най-изгодните условия?

Важно е да изберете подходящия вид кредит, за да получите по-изгодни условия.

Напълно безплатно ние можем да ви съдействаме за избор на кредит, банка и получаване на най-изгодните условия от всички подходящи за вас банки.

 

Най-изгодните оферти

Заяви консултация за ипотечен кредит


Свързани статии:

paydayИпотечни кредити

paydayЖилищен кредит

paydayПокупка на жилище с кредит

paydayКредит срещу ипотека

paydayЖилищен кредит за строителство


Въпроси и отговори:

paydayИпотечен кредит – какво трябва да знаем?

paydayИскам кредит! Какви са условията?

paydayИпотечен кредит от коя банка?