Ипотека на апартамент

Покупка на апартамент с ипотека Кой е най-изгодният начин за покупка на апартамент с ипотека? Разгледайте предложенията и офертите на банките и ако вече сте намерили апартамент, който искате да купите, то трябва да се насочите към конкретно предложение за ипотечен кредит. Как да сте сигурни, че ще изберете най-добрата Виж още >>>

Ипотечен кредит на Акт 15

Покупка на апартамент с Акт 15 Харесали сте идеалното жилище за Вас и семейството Ви, но се оказва, че е със степен на завършеност Акт 15? Как може да станете собственик на това жилище като имате нужда от финансиране, за да го закупите? Възможностите са много, но и особеностите при Виж още >>>

Договорна ипотека

Какво е договорна ипотека? Договорната ипотека представлява нотариален акт, по силата на който се учредява ипотека върху имот собственост на кредитополучателя или трето лице, което е ипотекарен длъжник. Ипотекарният длъжник се подписва в договорната ипотека и в договора за кредит единствено като страна „ипотекарен длъжник“, а не и като солидарен Виж още >>>

Законна ипотека

Законна ипотека при кредит Законна ипотека се учредява при покупко-продажба на недвижим имот или в случай на делба на имот. Този вид ипотека е възможно да се учреди, когато продажната цена на имота е равна или по-малка от сумата на кредита. Законна ипотека в полза на продавача Най-често срещаният случай Виж още >>>

Видове ипотеки

Какъв вид ипотека да изберете? Може да бъдат учредени различни видове ипотеки, които могат да бъдат подходящи в различните случай в зависимост от нуждата, в зависимост от изискванията на банката и от вида ипотечен кредит. При ползване на кредит може да бъдат учредени законна ипотека или договорна ипотека. И двата Виж още >>>

Договорна или законна ипотека

Разлика между договорна и законна ипотека? Една от разликите между двата вида ипотеки се изразя в това, че при законната ипотека нотариалния акт за покупко-продажба се подписва от продавач и купувач, а молбата за вписване на ипотеката до съдията по вписванията към Агенция по вписванията се отправя от кредитора. При Виж още >>>

Ипотека и кредит – различия

Кредит чрез ипотека Необходима Ви е повече информация за кредит чрез ипотека? Ако Ви предстои теглене на ипотечен кредит е добре да сте запознати с изискванията на банките, както и със стъпките от кандидатстване до реализиране на сделката. По този начин във всеки един етап от разглеждане на кредита ще Виж още >>>

Кредит срещу имот

Ипотечен кредит срещу имот Искате да изтеглите кредит срещу залагане на имот? Финансовите институции дават такава възможност. Има различни оферти, но най-важното е при какви условия ще ползвате такъв кредит. Този вид кредити са популярни като нецелеви ипотечни кредити. Имате имот, залагате го и получавате парите. Тези кредити са по-скъпи Виж още >>>

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит Имате намерение да погасите предсрочно ипотечен кредит и се интересувате каква е таксата? Кога се начислява и дължи? Ако разполагате със свободни парични средства във всеки един момент от срока на кредита може да направите предсрочно погасяване. Важно е да знаете има ли Виж още >>>

Кредит за общинско жилище

Ипотечен кредит за общинско жилище Ако обмисляте покупка на общинско жилище и искате да изтеглите кредит е възможно да сте изправени пред много дилеми и въпроси. По принцип покупката на общинско жилище не се различава като цяло от покупката на апартамент. Разликата е участието на общината като собственик на имота. Виж още >>>