Ипотечни кредити

jilishten-kredit

 


Kредит срещу обезпечение на имот

kredit-po-telefonaАко желате  кредит срещу обезпечение с градски имот (апартамент, ателие, къща, вила, търговски обект) до 90 000 лв. попълнете краткия формуляр по-долу, за да Ви съдействаме и да ви предложим най-доброто решение безплатно.

За кредит срещу обезпечение (залог) на земеделска земя   сумите са  до 20 000 лв.

Нашите консултанти ще се свържат с вас в най-кратки срокове.

С натискането на бутона „Изпращане“ Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработени с цел кандидатстване за кредит.


 

 

Полезна информация:

 Тегленето на ипотечен потребителски кредит за всеки е важна и сериозна крачка, особено когато касае сума от такъв крупен размер. Преди да подадете заявление за толкова голям заем се информирайте за всички подробност, детайли и параметри, свързани с кредита. Такива са размер на погасителни месечни вноски, оптимално дълъг период на погасяване, лихвен процент, такси, комисионн и други разходи, както и необходими документи, външни гаранти като попечители, ипотеки, залози и пр. Разберете кои кредитни доставчици отпускат такъв кредит и сравнете крайната цена, която отговаря на Вашия случай и възможностите Ви.

Ние можем да Ви помогнем с информация, като Ви запознаем с предложенията и най-важните особености на легитимните и с добра репутация банки у нас, предлагащи финансовия продук Ипотечен кредит . Най-важните приоритети са заемите без такса за рефинансиране на друг заем от втора банка, одобряването на вашата молба става в рамките на 1 ден и вашите трудови доходи не се усвояват директно от банката, отпуснала ви заема.

Ипотечен кредит в размер до 500 000 лв.. Заеми с ексклузивни условия и одобрение в същия ден.

 

Обединена Българска Банка предлага ипотечен заем за покупка в единна европейска валута или български лева

– Оптимална сума, която се заема е в размер от 500 000лв. или равняващи се 250 000евро.

– Одобрението става до 24 часа, а срокът за погасяване на кредитите е до 35 години.

– Без „такса кандидатстване”, без „такса предсрочно погасяване” и без „такса рефинансиране на заем от втори кредитор”.

– Без „такса оценка имот”, без „такса кредитни оценки” и без „такса обслужване”.

– Лихвата може да се променя, в зависимост от референтния процент и надбавките на кредитора

– Възможност за паричен превод на трудови възнаграждения и директни еднакви ежемесечни вноски без никакви комисионни.

– Може да обезпечите материално заема чрез ипотекиране на недвижим имот.

– Застрахователна система с комплексна характеристика имущество и живот.

Сибанк предлага потечни заеми за рефинансиране и и използване пакет Класика. Последната промяна влезе в сила от 23.11.2015 година.

– Оптималната стойност на заема е 500 000 лв., а оптималният период за връщане на заема е 30 години.

– Оптималната възраст за кредитоискателите, на която кредита може да Ви бъде отпуснат е 65 години за мъже и жени, считано към момента на сключване на договора.

– Оптималното финансиране се определя от това дали Вие отговаряте с цялото си имушество, т. нар. пълна оговорност. Другата възможност е кредоторът да бъде удовлетворен със сумата на имота, предложен като обезпечение, т. нар. ограничена отговорност.

– Договорен персонално с Вас лихвен процент.

– Обезпечаване на заема с недвижимо имущество – офис, магазин, апартамент, къща.

– Не сте длъжни да правите паричен предод на целия размер на трудовите си възнаграждения диретно в банката.

– Допустимото съотношение на месечните вноски към доходите Ви няма нужда да надвишава 65 %.

– Таксата, оценяваща материалното обезпечение се прави, като се базира на съответните тарифи на легитимнния оценител.

– Застраховката Живот се изчислява върху стойността на заема.

– Застраховката Имот се калкулира върху Главницата.

– Предвиждат се следните такси – месечна за обслужване на ползватели и за управление на заема.

www.cibank.bg

 

 

  • Ако си търсите си заем за закупуване на жилище, което да ви даде възможност да го изплатите на 100 %, то е добре да се запознаете с кредитните компании в България, които отпускат такива кредити.

 

 

Полезна информация

При ипотечните кредити, заемът се обезпечава чрез имот. С ипотечния кредит с регулируема скорост, лихвеният процент е фиксиран за първоначалния срок, но след това тя се променя с пазарното ниво на лихвените проценти. В първоначалния лихвен процент, скоростта често е под пазарната, което може да направи ипотечния кредит да изглежда по-достъпен, отколкото е в действителност. Ако лихвените проценти се увеличават по-късно, то кредитополучателя не може да бъде принуден да плаща по-високи месечни плащания. Лихвените проценти също може да се понижат, но и в двата случая, месечните плащания са непредвидими след първоначалния срок.Ипотечен кредит, също като ипотека, се използва от купувачите на недвижими имоти, за да се съберат средства, за закупуването на недвижим имоти. Заемът е “обезпечен” от имуществото на кредитополучателя. Това означава, че правен механизъм се използва в случаите, което позволяват на кредитора да влезе във владение на имота и да продаде обезпеченото имущество (“възбрана” или “възстановяване на собствеността”). Това банката може да направи, за да изплати заема в случай, че кредитополучателя на ипотечния кредит по някаква причина пропусне да се придържа към своите условия, описани в договора Ипотечният кредит също може да бъде описан като усвояване на кредит,  който се взема под формата на обезпечение с обезщетение.

Ипотечните кредитополучатели могат да бъдат физически лица, ипотекирали дома си или предприятия, ипотекирали търговска собственост, например, техните собствени търговски помещения, жилищни имоти или инвестиционен портфейл. Кредиторът обикновено е дадена финансова институция, като например банка или кредитен съюз, в зависимост от съответната страна. Споразуменията за заеми могат да бъдат направени директно или индиректно чрез посредници. Характеристики на ипотечните кредити, като например размера на кредита, срока на кредита, лихвения процент, метода за погасяване на кредита и други параметри, могат да варират значително.

Правата на кредитора над обезпеченото имущество са той да има предимство пред другите кредитори на кредитополучателя. Това  означава, че ако кредитополучателят обяви несъстоятелност, дълговете към останалите кредитори ще бъдат изплатени частично със средства от продажба на обезпеченото имущество, а парите на ипотечния заемодател се погасяват в пълен размер.