София Комерс Кредит Груп мнения

София Комерс Кредит Груп мнения

Финансов пример за онлайн кредит от София Комерс Кредит Груп с месечни вноски: Сума на кредита: 200 лв., срок 3 месеца, ГПР 49,89%. Месечна вноска: 71.29 лв., Обща сума за връщане – 213,87 лв. Адрес: гр. София, район „Изгрев“, ж. к. „Дианабад“, ул. „Васил Калчев“, бл. 58, офис 6 (СККГ) За компанията Виж още >>>

Kinti мнения

кинти мнения

Финансов пример за онлайн кредит от Кинти с месечни вноски: Сума на кредита: 500 лв., срок 3месеца, ГПР 49,65%. Месечна вноска: 178.18 лв., Обща сума за връщане – 534,55 лв. Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 147 За компанията Kinti е търговската марка на „Макроадванс“ АД. Дружеството е Виж още >>>

Credi Yes мнения

Кредит йес мнения

Финансов пример за онлайн кредит от CrediYES: Сума на кредита: 1 000 лв., срок 11 месеца, ГЛП 39%, ГПР 46.78%. Обща сума за връщане – 1 205.36 лв. Адрес: гр. Хасково, ул. „Лозарска” №12   За компанията Креди Йес ООД започва дейност от 2009 г. и е вписана в БНБ под Виж още >>>

СИС Кредит мнения

СИС Кредит мнения

Финансов пример за онлайн кредит от SIS Кредит: Сума на кредита: 2 000 лв., срок 12 месеца, ГЛП 36%, ГПР 42.58%. Обща сума за връщане – 2 411.09лв. Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 140, ет. 4   За компанията „Сис Кредит“ АД работи успешно от 2006 г. Предлага потребителски, Виж още >>>

Бърза каса мнения

Бърза каса мнения

Финансов пример за онлайн кредит от Бърза каса: Сума на кредита: 1 000 лв., срок 6 месеца, ГПР 49.05%. Обща сума за връщане – 1 119.90 лв. Адрес: гр. София, ж. к. Младост 3, бул. „Александър Малинов“ № 51, вх. А, ет. 9, офис 20.   За компанията „Фератум България“ Виж още >>>

Violeta мнения

Виолета мнения

Финансов пример за онлайн кредит от Violeta: Сума на кредита: 1 000 лв., срок 12 месеца, ГПР 49.32%. Обща сума за връщане – 1 033.50 лв. Адрес: Централен офис гр. София 1324, ж.к. Люлин 7 , бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, бл. АТЦ „Силвър център“, ет. 2, офис 73Г   За компанията Виж още >>>

CreditTrust мнения

КредитТръст мнения

Финансов пример за онлайн кредит от CreditTrust: Размер на кредита: 20 000 лв., срок: 84 месеца, вноска: 444.13 лв., ГЛП: 20%, ГПР: 21.94%. Обща сума за връщане: 37 306,76 лв. Адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ 32, вх. А   За компанията Кредит Тръст ООД е регистрирана кредитна компания в БНБ под Виж още >>>

Rilla – мнения

Рила мнения

Финансов пример за онлайн кредит от Rilla: Размер на кредита: 1 000 лв., срок: 12 месеца, ГЛП: 23.40%, ГПР: 26.48%. Обща сума за връщане: 1 237.25 лв. Адрес: гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, ап. 40-46   За компанията Rilla е платформа за предоставяне на Виж още >>>

Maxcredit – мнения

Макс кредит мнения

Финансов пример за онлайн кредит от Maxcredit с месечни вноски: Сума на кредита: 500 лв., срок 6 месеца, ГЛП 49.90%. Месечна вноска: 95.87 лв. Обща сума за връщане е 575.24 лв. Адрес: гр. София, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5.   За компанията Maxcredit осъществява дейност от 2012 г. под търговското Виж още >>>

Сredissimo – мнения

кредисимо мнения

Финансов пример за онлайн кредит от Сredissimo с месечни вноски: Сума на кредита: 1 000 лв., срок 12 месеца, ГПР 48.11%. Месечна вноска: 176.82 лв., ГЛП: 40%. Адрес: гр. София район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“. За компанията Кредисимо развива дейност в България от 2007 Виж още >>>