Законна ипотека

Законна ипотека

Законна ипотека при кредит

Законна ипотека се учредява при покупко-продажба на недвижим имот или в случай на делба на имот. Този вид ипотека е възможно да се учреди, когато продажната цена на имота е равна или по-малка от сумата на кредита.

Подай запитване

Законна ипотека в полза на продавача

Най-често срещаният случай за вписване на законна ипотека е при покупка на имот с банков кредит. Продавачът прехвърля собствеността на купувача, за да може да бъде учредена ипотека от новия собственик, който е и кредитополучател. Едновременно с това се подава и молбата за вписване на ипотеката в Агенция по вписванията. В нотариалния акт за покупко-продажба е описан начина на плащане и от тази гледна точка продавачът е защитен, че при изпълнението на определени условия ще получи договорената цена.

Заяви безплатна консултация

Условията са ипотеката да бъде вписана в ползва на банката и да бъде първа по ред. Това е видно от удостоверението за тежести, което издава Агенция по вписванията, след като е вписала ипотеката. Най-краткия срок за издаване на такова удостоверение е 3 работни дни. Едва след като банката получи удостоверението и се увери, че е първи по ред заложен кредитор, ще направи плащането на продавача.

Калкулатор – законна ипотека

Предварително може да направите запитване към нотариуса по сделката какви ще бъдат разходите за нотариални и държавните такси за вписване на ипотеката. За тази цел трябва да знаете какъв е материални интерес по сделката. Обикновено това е сумата на кредита. Също така, може да ползвате калкулатор за изчисляване на таксите при законна ипотека.

По всички въпроси ще Ви консултираме напълно безплатно след като подадете запитване в сайта ни. Ще обсъдим всички възможности и ще Ви помогнем в целия процес по получаване на ипотечен кредит.

Спести време, нерви и пари

Заяви най-добрите оферти


Свързани статии:

paydayРазлика между договорна и законна ипотека

paydayУчредяване на ипотека

paydayИпотека на недвижим имот

paydayИзповядване на сделка с ипотека


Вижте още:

paydayСравнение на кредити

paydayИпотечен кредит – важно да знаем!

paydayЗаяви безплатна професионална консултация