Договорна ипотека

Договорна ипотека

Какво е договорна ипотека?

Договорната ипотека представлява нотариален акт, по силата на който се учредява ипотека върху имот собственост на кредитополучателя или трето лице, което е ипотекарен длъжник. Ипотекарният длъжник се подписва в договорната ипотека и в договора за кредит единствено като страна „ипотекарен длъжник“, а не и като солидарен длъжник. Възможно е банката да постави условие да бъде и солидарен длъжник, но в случай че няма такова изискване се подписва единствено в качеството си на собственик на имота обезпечаващ кредита.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Безплатно професионално съдействие

В нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека се описват освен данните на страните по сделката и данни за имота обезпечаващ вземането, размер и срок на кредита, лихви и сумата, за която се учредява ипотеката.

Заяви безплатна консултация

Договор за ипотека

Вписването на ипотеката става въз основа на сключен договор за ипотека, а именно нотариалният акт за учредяване. Проекта на договора за ипотека се съгласува, както с банката, така и с нотариуса по сделката. Кредитополучателят също има право да се запознае с проекта, за да е наясно предварително какво ще подпише в деня на сделката.

Договора се сключва при нотариус, който е с местонахождение на имота предмет на сделката. След сключването му пред нотариус и подписване от всички страни, се внася за вписване в Агенция по вписванията.

Такси за договорна ипотека

По отношение на таксите за договорна ипотека може да се консултирате с нотариуса по сделката, за да направи изчисление на общата сума на разходите по учредяване на ипотеката. Имайте предвид, че е възможно освен нотариалните и държавни такси, да бъде калкулирана и такса за изготвяне на договорна ипотека. Акта за договорна ипотека се изготвя съвместно между банката и нотариуса.

Подай запитване

Договорна ипотека в полза на банка

За да се разреши усвояване на средства от ипотечен кредит, трябва да бъде удостоверено вписването на договорна ипотека в полза на банката. Това става с Удостоверение за тежести. В него са видни всички тежести върху имота. Банката ще допусне ползване на средства от кредита, ако е единствен заложен кредитор и няма други тежести. В случай, че фигурират и други тежести, то следва да се уточни от къде произлизат и могат ли да бъдат заличени.

Отправете запитване към нас и ще обсъдим всички възможности за получаване на изгоден ипотечен кредит, ще Ви предпазим от възможни рискове при учредяване на ипотека и ще Ви помогнем в целия процес до финализиране на сделката.

Най-изгодните ипотечни оферти

Сравнение на оферти и безплатни консултации


Свързани статии:

paydayРазлика между договорна и законна ипотека

paydayУчредяване на ипотека

paydayИпотека на недвижим имот

paydayИзповядване на сделка с ипотека


Полезно:

paydayИпотечен кредит – важно да знаем!

paydayКредит срещу ипотека

paydayБързи ипотечни кредити

paydayСъдействие за кредит с лошо ЦКР


Вижте още:

paydayСравнение на кредити

paydayЗаяви безплатна професионална консултация