Видове ипотеки

Какъв вид ипотека да изберете?

Може да бъдат учредени различни видове ипотеки, които могат да бъдат подходящи в различните случай в зависимост от нуждата, в зависимост от изискванията на банката и от вида ипотечен кредит.

При ползване на кредит може да бъдат учредени законна ипотека или договорна ипотека. И двата вида ипотека имат срок на действие 10 години, като може да бъде подновена преди изтичане на този срок.

Заяви безплатна консултация

 

Законна ипотека – учредява се при покупко-продажба на имот или при делба. Обикновено, когато ползвате ипотечен кредит за закупуване на имот се вписва законна ипотека, като кредитът е равен или по-малък от продажната цена на недвижимия имот. В случай, че кредитът е по-голям от продажната цена, то следва да се учреди договорна ипотека.

Договорна ипотека – вписва се договорна ипотека, когато кредитът е обезпечен със собствен имот или имот собственост на трето лице. Обикновено този вид ипотека се учредява при кредити за текущи нужди, при рефинансиране и обединяване на задължения, при кредити за ремонт и довършителни работи.

Изборът на вид ипотека е важен и по отношение на таксите, тъй като нотариалните такси са различни. Нотариалните такси при законна ипотека са по-ниски от тези при учредяване на договорна ипотека. Таксите за вписване на ипотеката в Агенция по вписванията са еднакви и при двата вида ипотеки.

Вижте по-подробна информация за отделните видове ипотеки:
Кое е по-добре – законна или договорна ипотека?
Договорна ипотека – кога е по-добър вариант?
Законна ипотека – кога е по-изгодно?

Най-изгодните ипотечни кредити

Безплатно съдействие от кредитен консултант