Договорна или законна ипотека

Договорна или законна ипотека

Разлика между договорна и законна ипотека?

Една от разликите между двата вида ипотеки се изразя в това, че при законната ипотека нотариалния акт за покупко-продажба се подписва от продавач и купувач, а молбата за вписване на ипотеката до съдията по вписванията към Агенция по вписванията се отправя от кредитора.

Най-изгодните ипотечни оферти

Сравнение на оферти и безплатни консултации

При наличие на договорна ипотека в нотариалния акт за договорна ипотека подписи полагат кредитора, кредитополучателя, собственика на имота и съдлъжниците по кредита.

При законната ипотека в нотариалния акт се записва продажната цена и начина на плащане, като в молбата към Агенция по вписванията се конкретизират дължимите суми по кредита, срок на плащане и описание на имота. При договорната ипотека в нотариалния акт за учредяване се описват параметрите по кредита – размер, лихви, срок.

Разлика има и по отношение на нотариалните такси при учредяване на ипотеката.

Кое е по-добре – законна или договорна ипотека?

От гледна точка на разходите по учредяване на ипотека, по-евтиният вариант е сключване на законна ипотека. Ако сделката и вида кредит го позволяват, то по-изгоден вариант ще бъде вписване на законна ипотека, за да редуцирате разходите свързани с нотариални такси.

И двата вида ипотеки са със срок на действие 10 години. Преди да изтече този срок се подновяват, ако все още кредитът е действащ. Таксите за подновяване са за сметка на кредитополучателя и са като при вписване на ипотеката, т. е. при законната ипотека нотариалните такси са по-ниски.

Ето защо, за да минимизирате разходите по отношение на нотариални такси и в случай, че е възможно по-добре би било да учредите законна ипотека.

Заяви безплатна консултация

 Законна и договорна ипотека

Независимо каква ипотека се вписва, средства от кредита могат да се ползват след надлежното вписване и удостоверяване поредността на вписаната ипотека. При всички случай банката трябва да бъде единствен заложен кредитор. Само тогава може да пристъпи към усвояване на средствата от ипотечния кредит.

И при двата вида ипотеки разходите за учредяване са за сметка на кредитополучателя.

Коя ипотека е – по-скъпа законна или договорна?

Нотариалните такси при учредяване на законна ипотека са по-ниски в сравнение с таксите при договорна ипотека. По отношение на таксите за вписване в Агенция по вписванията няма разлика в цените на вписването.

По всички въпроси свързани с теглене на кредит и учредяване на ипотека ще Ви консултираме напълно безплатно. Заявете онлайн консултация и ще Ви помогнем да получите търсения ипотечен кредит.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Безплатно съдействие от кредитен консултант


Полезно:

paydayЗаконна ипотека

paydayДоговорна ипотека

paydayКак се учредява ипотека?

paydayИзповядване на сделка с ипотека

paydayЖилищен кредит с ипотека


Вижте още:

paydayКолко ще спестиш при рефинансиране?

paydayЗаяви безплатна професионална консултация