Какво е кредитна карта?

Как се издава кредитна карта?

Търсите възможност за финансиране? Необходима Ви е малка сума пари, с която да се разплащате? Какъв вариант да изберете?

Ако са Ви нужни средства, с които да плащате в търговски обекти или в интернет, то най-подходящият вариант е кредитната карта. Предназначението на кредитната карта е именно това – плащане на стоки и услуги на ПОС или в интернет. Разбира се, от картата могат да се теглят и пари на банкомат, но това е скъпа услуга.

Банката одобрява кредит под формата на лимит по карта. За да получите одобрение е необходимо до представите съответните документи – искане, документ за самоличност и удостоверение за доходите. След като се разгледат документите банката определя конкретна сума, която може да ползвате. Лимитът се определя на база на доходите, като условията при банките са различни. Предоставя се лимит между 2 и 5 нетни работни заплати. Всичко е много индивидуално, тъй като зависи и от това дали кредитоискателят ползва и други кредити и каква е задлъжнялостта. Също така се разглежда и кредитната история.

Кандидатствай тук

След одобрение се подписва договор и се издава пластиката. Когато карата бъде активирана ще може да я ползвате за разплащания. Преди това уточнете всички такси и начина на погасяване, за да не допуснете просрочие. Внимателно разгледайте тарифата на банката по отношение на дължимите такси.

Какво е нужно за кредитна карта?

Достатъчно е да отговаряте на основните изисквания на банката – добра кредитна история, приемлива задлъжнялост и доказани добри доходи. Важен момент е обезпечаването на картата. Предварително трябва да знаете дали се изисква обезпечение по кредитната карта. Ако банката изисква такова трябва да уточните какво е приемливото обезпечение и дали може да го осигурите. Възможните варианти са превод на работна заплата или залог на вземане по сметка. И в двата случая коментирайте какви са Вашите ангажименти за обезпечаване на кредитния лимит.

Заяви онлайн

Какво е револвиране на кредитна карта?

Кредитният лимит се одобрява за срок от 1 или 2 години, тъй като при всяка банка е различно. Това е краткосрочен кредит, който следва да се преразглежда. Разглеждането се състои в проверка на кредитната история, задлъжнялостта и изпълнението на ангажиментите по договора. В случай, че отговаряте на изискванията, банката ще продължи кредитния лимит за следващ период.

Вижте най-изгодните кредитни карти

В част от банките лимитът е валиден 2 години, като след първата година се проверява само кредитната история. Преди изтичане на втората година се разглеждат отново доходите и се прави цялостен анализ за продължаване за още 2 години.

Именно това е процесът по револвиране на кредитната карта. Ангажимент на банката е да Ви уведоми предварително преди да настъпи моментът за преразглеждане.

 

Избери най-изгодната оферта

Заяви бързо и лесно с 1 клик