CREDIRECT

TОП ПРЕДЛОЖЕНЕ ОТ EASYCREDIT

Достъпен кредит, за който кандидатствате само срещу лична карта до 3000 лв.

Бърза заявка по телефона: 024479042


 

logo-kredit

  • Бърз заем от 200 до 3000 лв.
  • Срок  до 18 месеца
  • Одобрение до 20 минути
  • Първи безлихен заем за всеки нов клиент
  • Възможност да кандидатстваш за бърз кредит по телефона

 

krediti-online-byrzi

Изисквания:

  • да има 18 навършени години
  • да има официално доказуеми  доходи
  • да е български гражданин или чужденец със статут на постоянно пребиваващ на територията на Р. България