Ипотека и кредит – различия

Кредит чрез ипотека

Необходима Ви е повече информация за кредит чрез ипотека? Ако Ви предстои теглене на ипотечен кредит е добре да сте запознати с изискванията на банките, както и със стъпките от кандидатстване до реализиране на сделката. По този начин във всеки един етап от разглеждане на кредита ще може да искате конкретна и адекватна информация, която ще Ви послужи за ориентир какво може да постигнете като условия.

Има ли различия между ипотека и ипотечен кредит?

Ползването на ипотечен кредит е обвързано с учредяване на ипотека. Най-общо може да кажем, че ипотеката е самият акт, при който собственика на имота го залага в полза на банката. Учредяването на ипотека е въз основа на подписан договор за кредит, като в ипотеката са описани подробно параметрите на кредита. Подписването на договора за кредит предшества учредяването на ипотека.

В зависимост от целта на ипотечния кредит се определя и вида на ипотеката, която следва да се впише. Когато става въпрос за покупка на имот с кредит обикновено се вписва законна ипотека, ако няма други особености по сделката. При ипотека на собствен имот се вписва договорна ипотека. Това разбира се е най-общо казано. За да се определи вида на ипотеката първо банката трябва да структурира сделката. Тези въпроси може да ги уточните при първоначалните разговори с банката, за да сте наясно каква ипотека ще бъде вписана. Това от своя страна определя и таксите, които следва да заплатите при нотариуса и в Агенция по вписванията. Затова е важно да имате повече информация относно ипотеката.

Как мога да получа кредит чрез ипотека?

Вариантите са различни. Ако притежавате собствен имот, то може да го ипотекирате и да получите искания кредит. Това са т. нар. нецелеви ипотечни кредити, при които банката обследва доходите на кредитоискателя и обезпечението. При наличие на положително становище, както за дохода, така и за имота, може да се пристъпи към подписване на договор за кредит, вписване на ипотека и получаване на сумите от кредита.

Друг вариант е ползването на ипотечен кредит срещу обезпечение от небанковите финансови институции. По принцип те не обследват доходите, а предоставят кредита срещу вписване на ипотека. Процедурата по получаване на кредит срещу ипотека е опростена и бърза.

Когато, обаче говорим за придобиване на имот с кредит се имат предвид целевите ипотечни кредити за покупка. При тях също се учредява ипотека, но задължително е върху имота предмет на покупко-продажбата.

Всеки един от изброените варианти за получаване на кредит срещу ипотека има своите особености, както по отношение на структурата на сделката, така и по отношение на ценовите условия.

Важно е да може да договорите с банката не само цените, но и всички условия, при които може да Ви бъде отпуснат ипотечен кредит. За тази цел ние ще Ви бъдем в помощ, тъй като ще Ви представим индивидуални оферти за ипотечен или жилищен кредит и ще Ви съдействаме в целия процес за получаване на кредита. Отправете запитване и ние ще свържем с Вас, за да обсъдим искането Ви.