Договор за ипотечен кредит

Договор за жилищен кредит

Ако Ви предстои подписване на договор за кредит, то сте на финалната права за получаване на ипотечен кредит. Положителното е, че кредитът е одобрен и след подписване на договора ще може да впишете ипотеката и реализирате намеренията си. Въпросът е при какви условия е одобрен кредитът, има ли допълнително поставени изисквания и как е оформен договорът?

Примерен договор за ипотечен кредит

Ваше право е да поискате образец или проект на договора за кредит. Само по този начин ще можете предварително да се запознаете обстойно с всички клаузи. Потърсете от банката договора във вид, в който ще го подписвате. Реално не Ви е нужна типовата бланка, а договор с условията съгласно одобрението за конкретния случай.

Не бързайте, а внимателно разгледайте описаните параметри и условия. Обсъдете и коментирайте с банката всяка част, която е неясно описана или Ви притеснява. Все пак трябва да сте напълно наясно с това какво подписвате и да знаете какви условия трябва да изпълнявате. Много често някои клаузи са обвързани и със санкции при неизпълнение. Обърнете внимание и на това. Санкциите могат да бъдат различни – увеличение на лихвата или поставяне на друго допълнително условие. Затова не е без значение как са изписани условията и търпите ли наказание в случай на неизпълнение. Искайте да Ви бъде разяснено всяко неясно изписано условие и ако считате, че се налага изискайте корекция.

Може ли да има неравноправни клаузи в договор за ипотечен кредит?

Договорите за кредит обикновено са стандартизирани и унифицирани образци на всяка банка. Дали има неравноправни клаузи може да се прецени след прочит на описаните текстове. Най-вероятно ще има условия, които няма да изглеждат във Ваша полза, но по-важното е да знаете какви са Вашите задължения не само по отношение на връщането на кредита, а изцяло и търпите ли някакви санкции и при какви обстоятелства? Ако сте наясно с това, то дали клаузите са неравноправни няма да е съществено за Вас. По-важното е всичко, което сте договорили окончателно с банката да е точно описано и да фигурира без изменения в договора. Ако е така, то няма да има недоразумения и ще си спазите ангажиментите, които сте поели.

Подписвайки договора за кредит се съгласявате с условията описани, както в договора, така и в общите условия към него. Предварително се запознайте и с двете, обсъдете и поискайте корекция, ако е необходимо.

Най-изгодните оферти за банкови ипотечни кредити

Сравнение на оферти и безплатни консултации