Договор за ипотечен кредит

Договор за ипотечен кредит

Договор за жилищен кредит

Ако Ви предстои подписване на договор за кредит, то сте на финалната права за получаване на ипотечен кредит. Положителното е, че кредитът е одобрен и след подписване на договора ще може да впишете ипотеката и реализирате намеренията си. Въпросът е при какви условия е одобрен кредитът, има ли допълнително поставени изисквания и как е оформен договорът?

Примерен договор за ипотечен кредит

Ваше право е да поискате образец или проект на договора за кредит. Само по този начин ще можете предварително да се запознаете обстойно с всички клаузи. Потърсете от банката договора във вид, в който ще го подписвате. Реално не Ви е нужна типовата бланка, а договор с условията съгласно одобрението за конкретния случай.

Вижте най-изгодните кредити

Не бързайте, а внимателно разгледайте описаните параметри и условия. Обсъдете и коментирайте с банката всяка част, която е неясно описана или Ви притеснява. Все пак трябва да сте напълно наясно с това какво подписвате и да знаете какви условия трябва да изпълнявате. Много често някои клаузи са обвързани и със санкции при неизпълнение. Обърнете внимание и на това. Санкциите могат да бъдат различни – увеличение на лихвата или поставяне на друго допълнително условие. Затова не е без значение как са изписани условията и търпите ли наказание в случай на неизпълнение. Искайте да Ви бъде разяснено всяко неясно изписано условие и ако считате, че се налага изискайте корекция.

Заяви безплатна консултация

Може ли да има неравноправни клаузи в договор за ипотечен кредит?

Договорите за кредит обикновено са стандартизирани и унифицирани образци на всяка банка. Дали има неравноправни клаузи може да се прецени след прочит на описаните текстове. Най-вероятно ще има условия, които няма да изглеждат във Ваша полза, но по-важното е да знаете какви са Вашите задължения не само по отношение на връщането на кредита, а изцяло и търпите ли някакви санкции и при какви обстоятелства? Ако сте наясно с това, то дали клаузите са неравноправни няма да е съществено за Вас. По-важното е всичко, което сте договорили окончателно с банката да е точно описано и да фигурира без изменения в договора. Ако е така, то няма да има недоразумения и ще си спазите ангажиментите, които сте поели.

Подписвайки договора за кредит се съгласявате с условията описани, както в договора, така и в общите условия към него. Предварително се запознайте и с двете, обсъдете и поискайте корекция, ако е необходимо.

Най-изгодните оферти за банкови ипотечни кредити

Сравнение на оферти и безплатни консултации


Свързани статии:

paydayКаква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

paydayЗа какви уловки да внимаваме?

paydayПокупка на жилище с кредит

paydayЗащо е важно да направим кредитна консултация?


Вижте още:

paydayСъдействие за ипотечен кредит

paydayЗаяви безплатна професионална консултация