Кредитна карта с лошо ЦКР

Кредитни карти за хора с лошо ЦКР

Имате нужда от кредитна карта, но сте допускали просрочия, които са отразени в кредитния регистър? Може ли да получите карта въпреки наличието на просрочия?

Всяка една банка задължително прави проверка на кредитната история. Изискванията са да няма допускани закъснения по обслужване на задълженията. Не се допускат изключения от това правило. Единствено е възможно, ако просрочието е в резултат на обясними и доказани причини. Възможно е да е допусната грешка в погасяването от страна на банката, забавяне на превод на заплата в резултат смяна на банката от работодателя и други. Всичко това трябва да бъде подкрепено с документ от банката, за да бъде признато, че наличието на просрочие не е по вина на кредитополучателя.

Вижте най-изгодните кредитни карти

За да бъдете сигурни, че може да се издаде карта направете предварителни консултации. Ако банката не е склонна на компромисни варианти единствено ще си изгубите време да набавяте нужните документи. Така, че при наличие на просрочие макар и по погасени кредити по-добрият вариант е да обсъдите всичко с избраната от Вас банка.

Подай запитване

Издаване на кредитна карта при лоша кредитна история

Освен от банка може да потърсите оферта от фирмите за бързи кредити. Част от тях отпускат кредити и кредитни карти без да разглеждат кредитната история на кредитоискателя. Бъдете внимателни, тъй като тези кредитни продукти са по-скъпи, тъй като рискът за кредитната компания е по-голям.

Така, че дори и да може да получите кредитна карта първо проучете при какви условия може да бъде издадена картата. Ако предложенията не са изгодни може да потърсите вариант за финансиране под формата на бърз кредит и издаване на дебитна карта в случай, че се налага да се разплащате с карта. Трябва да сравните условията при кредитните карти и бързите кредити. Ние ще Ви помогнем в избора на най-добра оферта. Заявете консултация в кредитния ни портал.

 

Виж офертите за кредитни карти

Избери най-изгодната