Кредитна карта – мнения

Кредитна карта – мнения и коментари

Какви са мненията на ползватели на кредитни карти? Как да се ориентирате в морето от информация?

Всеки ползвател на кредитна карта ще Ви даде собственото си виждане за това до колко полезна е картата и какви са предимствата й. Ако по време на ползване на картата е срещнал трудности или са възникнали проблеми при обслужването й, мнението което ще получите ще бъде негативно. Когато, обаче се разглеждат подобни коментари е важно да се знае точният проблем и как е възникнал. При правилното управление на плащанията с картата не следва да имате пречки по време на ползването й. Достатъчно е да знаете каква функционалност има и какви са Вашите задължения за плащане на дължимите суми. Ако спазвате условията по договора не следва да имате проблеми през срока на използването й. Ето защо е важно да сте наясно с условията по договора и таксите, които дължите. Точно и ясно трябва да бъдат определени погасителните вноски и датите на плащане.

Вижте най-изгодните кредитни карти

Четейки мнения на ползватели на карти ще срещнете много информация, но ако се задълбочите в написаното ще се уверите, че често пъти не е ясно от къде възниква проблемът. Акцентира се на негативните моменти от възникнала ситуация, а за подобно развитие на нещата обикновено има ясно и точно обяснение. Затова, може да разгледате много мнения и виждания на картодържатели, но трябва да отсеете реалните, за да може да добиете представа за същността на проблемите, които се коментират.

Кандидатствай тук

 

Какви са особеностите при кредитните карти?

Много е важно как се използва една кредитна карта. Това е по-скъп продукт и има своите специфики. Ползвайки картата за теглене на суми ще имате много допълнителни разходи и ще се окаже, че е поддържането й е скъпо удоволствие. Таксите при теглене на банкомат или на АТМ са високи. Освен това се начислява и лихва за изтеглените суми. Оскъпяването е значително. При ползване на картата само за разплащане, независимо дали в интернет или в търговски обекти няма да дължите такси и възстановявайки сумите в гратисния период няма да се начисляват и лихви. Тоест, картата излиза така да се каже безплатно.

Подай запитване

Разликите между начините на ползване са големи. Ако прочетете мнението на ползвател на картата само на банкомат ще видите изключително негативни коментари. Още повече, ако не е запознат с всички такси, които се начисляват. И обратно, картодържатели ползващи картата за плащания ще дадат информация за удобството, което предоставя наличието на кредитен лимит.

Добре проучете функциите на кредитните карти и прочетете информация от хора, които вече са ползвали карта. Но нека това не бъде водещо при вземане на решение за издаване на карта. Заявете консултация и обсъдете всички въпроси, които Ви притесняват с кредитен консултант. Така ще получите експертно мнение, което може да бъде определящо за това дали да кандидатствате за издаване на карта.

 

Най-изгодните оферти

Сравни и избери кредитна карта