Теглене на кредит след запор

Как да изтеглите кредит след запор?

Имали сте запор, който е вдигнат и искате да изтеглите кредит? Наличието на запор, който вече е вдигнат носи информация за банката, че сте имали някакъв вид затруднение. Когато кандидатствате за кредит и това обстоятелство е известно на банката, то ще Ви бъде потърсена допълнителна информация за детайли по запора. Ако е бил наложен в същата банка, то информацията ще бъде лесно набавена и разгледана. Ако, обаче до момента не сте имали взаимоотношения с избраната банка, то ще се наложи да обясните ситуацията.

Подай запитване

Може ли да се изтегли кредит след запор?

Както казахме възможно е да Ви бъде потърсена информация относно запора, но като цяло наличието му в миналото не би следвало да е причина за отказ на кредит. Все пак, банката ще вземе решение и има право да откаже искането Ви за кредит. Развитието на подобен сценарий е възможен, ако запорът е бил за голяма сума или свързан с кредит. Също така е важно и в какъв срок е вдигнат, какъв е бил ходът на събитията – от налагането му до вдигането.

Всичко това дава на банката информация за рисковия профил на кредитоискателя, което рефлектира в решението по кредита.

 

Особености при кредит след запор

Възможно е да бъдат поставени редица условия, ако банката счита, че по този начин ще намали риска си. Може да бъде потърсен допълнителен гарант по кредита, да бъдат блокирани няколко месечни вноски, както и да бъде отпусната по-малка сума на кредита. Всичко зависи от това като какъв тип клиент ще бъдете определени съгласно кредитната политика на банката.

Заяви кредит

Кредит след запор – възможности

Освен към банка може да се обърнете и към кредитна компания за бързи кредити. Фирмите за бързи кредити предлагат различни възможности за финансиране, включително и без обследване на доходи, кредитна история, осигуровки, запори, задължения. Обикновено тези кредити са с малко по-високи ценови условия, но това е напълно разбираемо, тъй като поемат по-големи рискове. Това се отнася за всички кредити, независимо дали искате да изтеглите бърз или ипотечен заем.

Възможностите, които предлагат тези кредитни компании са по-големи. За да не губите време да кандидатствате, да чакате решение и да не бъдете одобрени, проучете какви са нагласите, правилата и изискванията при теглене на кредит след запор. Информация за всички кредити, предлагани от кредитните институции в страната ще намерите в сайта ни. Също така, може да заявите безплатна консултация, за да обсъдим конкретния казус. Само по този начин ще може да Ви дадем правилния съвет, а Вие ще вземете информирано решение.

 

Топ кредити онлайн

Заяви бързо и лесно с 1 клик