Проверка на кредит – задължения и неплащане

Как да проверя къде имам кредит?


krediti-online-bgПроверка на кредит може да се като се направи справка в Централния кредитен регистър, където се правят изчисления относно наличие на кредитни задължения. За да направите проверка на Вашия кредитен статус,  е необходимо да подадете следната заявка „Искане за справка за кредитна задлъжнялост”. Необходимо е документът да се подаде лично. Това би могъл да свърши и Ваш близък човек, когото сте упълномощили. Пълномощното задължително трябва да бъде заверено от нотариус.

 

krediti-online-byrzi

 

Други варианти за проверка на кредит

Проверка на кредит към момента не би могла да се извърши онлайн. Необходим Ви е документ, с който да заявите своето желание за проверка на задължения. До тази информация имат банките. По този начин те правят проверка на досие по ЕГН преди да одобрят някой за кредит. Ако имате близък човек, който работи в банка и разчитате на него, той би могъл да Ви съдейства за достъп до тази информация. Но въпреки това най-добрият вариант за проверка на необслужван кредит си остава чрез подаване на описаното по-горе заявление. Чрез него получавате сигурна и истинна информация.

 

Какви документи са ни необходими за изчисляване и проверка на кредит?

    • Заявление за справка за кредит – както пояснихме по-горе, то се попълва и предава индивидуално или от упълномощено лице
    • Лична карта и посочване на лични данни по ЕГНkrediti-online-byrzi