Проверка на кредит – задължения и неплащане

Как да проверя къде имам кредит?

krediti-online-bgПроверка на кредит може да се като се направи справка в Централния кредитен регистър, където се правят изчисления относно наличие на кредитни задължения. За да направите проверка на Вашия кредитен статус, е необходимо да подадете следната заявка „Искане за справка за кредитна задлъжнялост”. Необходимо е документът да се подаде лично. Това би могъл да свърши и Ваш близък човек, когото сте упълномощили. Пълномощното задължително трябва да бъде заверено от нотариус. Информацията, която ще получите е официална, точна и подробна.

 

krediti-online-byrzi

Какви документи са ни необходими за изчисляване и проверка на кредит?

    • Заявление за справка за кредит – както пояснихме по-горе, то се попълва и предава индивидуално или от упълномощено лице
    • Лична карта и посочване на лични данни

Вижте най-изгодните кредити

Проверка на кредитна история онлайн

Може да направите справката и по електронен път. Достатъчно е да разполагате с електронен подпис. След заявяване издаването на справка ще получите информацията в 14 дневен срок. Тази услуга е безплатна. Ако желаете да получите по-бързо информацията, то следва да заплатите съответната такса за експресно издаване на удостоверение. Таксата се заплаща чрез виртуално устройство на страницата на Българска Народна Банка. Ако разполагате с достатъчно време, то може да получите справката напълно безплатно при спазване на 14 дневния срок за издаване.

Заяви безплатна консултация

Проверка на кредит по ЕГН

Бърза и лесна проверка на кредит по ЕГН може да направите в обслужващата Ви банка чрез кредитния консултант, който Ви обслужва. Тази информация може да получите на място в банката и да обсъдите при изготвяне на справката, но не може да получите удостоверение или справка на хартия. Освен това, в тази справка може да видите само брой кредити, брой финансови институции, месечни вноски и закъснения при наличието на такива. Справката не е подробна и не фигурират имената на кредитните компании, от които ползвате кредити. Също така, понякога тълкуването може да бъде объркващо, тъй като някой от кредитите се представят като общи суми.


Имайте предвид, че официалната справка от ЦКР е много подробна и са описани детайлите – сума на кредитите, месечни вноски, финансовите институции, от които са кредитите, статуса, просрочия, ако има такива. Получавайки справката ще имате цялата информация, от която се нуждаете. И в случай, че имате съмнение за някое от задълженията, то със справката ще си изясните изцяло всички въпроси.

 

Най-изгодните оферти

Заяви бързо и лесно с 1 клик


Полезно:

paydayКаква е кредитната ми задлъжнялост?

paydayКак да изтегля кредит без справки?

paydayСъдействие за кредит с лошо ЦКР


Вижте още:

paydayКолко ще спестиш при рефинансиране?

paydayЗаяви безплатна професионална консултация