Прехвърляне на кредит

 

Прехвърляне на кредит от една банка в друга или прехвърляне на кредит на друго лице

krediti-online-bgИма много случаи, когато човек взима кредит и започва да го изплаща. Но след време се налага да замина някъде за неопределено време. Той или трябва да погаси кредита предсрочно или да го прехвърли на някой друг. В повечето случаи това е член от семейството, близък или някакъв роднина.

 

Трето лице може да стане съдлъжник по кредита, това е позволено от Закона за вземанията и задълженията. Но всичко трябва да бъде договорено между отделните страни. Веднъж сключено, такова съглашение не може да бъде отменено без съгласието на длъжника. Още повече, ако банката или фирмата вече е одобрила договорката.

1

 

 

Този човек, който е взел кредита и човекът, на който кредита се прехвърля, се наричат солидарни длъжници и имат отговорност към банката или фирмата за кредит. После не могат да се правят никакви промени, ако кредитора не е съгласен с тях, след като вече има трето лице. Това трето лице, което вече поема кредита, не е задължително да бъде роднина или да е от семейството. Има изискване само да е с чисто кредитно минало и да има някакви месечни доходи, банката ще гледа тези неща.

 

Прехвърляне на задължение по кредит

Съществува и друг вариант – кредитора да продължи да погасява кредита си по банков път, ако замине за чужбина. Или пък да изпраща парите, необходими за погасяване на кредита на негов роднина, който да ги внася в банката или фирмата. По този начин ще продължи обслужването по кредита, без да има проблем длъжника да напусне пределите на страната.

 

 

Ако се получи така, човекът да спре да погасява вноските по кредита, има опасност банката да му повдигне съдебно производство. При парични задължения има давностен срок от три години, но той може да се удължи, ако клиентът бъде съден.

Отговорност на кредитополучателя е да изплаща кредита си. Дали чрез трето лице или чрез погасяване по банков път. За банката или фирмата е важно вноската да бъде внесена навреме.

REFINANSIRANE

 


Вижте още:

paydayРефинансиране на кредити

paydayКолко ще спестиш при рефинансиране?

paydayКоя банка отпуска най-лесно кредит?

paydayСравнение на кредити

paydayНай-изгодните кредити