Потребителски кредити

Бързи онлайн кредит по сума

Бързи кредити по други критерии


 

  Тук ще откриете банкови оферти за обединявания на заеми и финансови задължения от водещите кредитни доставчици на банковия пазар в България.

  Предсрочното погасяване на зами изглежда на пръв поглед отлично, но на практика има негативи и допълнителни разходи, за които трябва да сте информирани.

 

 

Потребителски Кредити – характеристики, предимства, качества

kredit-po-telefonaКатегорията потребителски кредити е най-развитата услуга сред потребителите на кредити, най-търсената и същевременно най-предлагана. По същество потребителските кредити се отличават от ипотечните по няколко важни характеристики:

– Средствата, които се отпускат достигат до един таван от 40 000 лева.
– Срокът за изплащане също е по-кратък и варира от 10-15 години
– Видът на лихвения процент, който относително е по-висок и в зависимост от вида кредитен продукт, може да стигне до 25 %

Тук обезпечението не е недвижима собственост, което определя по-високия риск за банковите институции при отпускането на такъв тип кредити. Което води до по-високите лихвени проценти.

Друга характерна особеност, която определя цял вид потребителски кредити, е потребителският кредит с поръчители. Този вид бе най-разпространения в България, преди появата на модерните кредитни продукти и бързите кредити. При този вид кредит, поръчителите са гаранцията за кредитополучателя. Те задължително отговарят на определени условия определени от банката. Условия свързани с възраст, трудова заетост и доходи. Този тип кредити от гледна точка на лихвата е по-изгоден за потребителите, но е свързан с много трудоемка документация.

Потребителските кредити без поръчители улесняват процедурата по вземане на кредит, но това респективно увеличава лихвата и цената на кредита. Друг интересен и недостатъчно развит кредит в България е този за Потребителски кредит срещу залог на пари в една или друга валута или срещу държавни ценни книжа. В същността си, в банката се блокират пари, които са най-често 10 % от размера на искания кредит, и те служат като пари за обезщетение. Те идват от разплащателни и депозитни сметки. Последният кредит от потребителските е така нареченият – потребителски кредит за свободни професии. Той е предназначен за престижни професии в обществото, за магистрати, за счетоводители, архитекти, инженери, архитекти, лекари, и други професии с висок статус и на свободна практика. Обезпечението идва от съдружници или от лицата в граждански брак в отношенията с кредитополучателя или от неговата еднолична фирма.

В съвременната банкова система, за потенциалните кредитополучатели се разработват най-различни кредитни продукти, които са вариации на изброените току що. Така се цели достигане до по-голям кръг от потребители, в конкуренцията с бързите кредити и кредитните продукти на други банки. Това гарантира все повече индивидуализиране на потребителските кредити и по-голяма възможност за хората да се възползват от тях според тяхната работа, бизнес, занимания и т.н. Специалните потребителски кредити в съвременната среда могат да се обвързват и със силни гаранти като държавни институции, големи фирми и корпорации. Могат да се сключват застраховки живот към кредита. Изобщо банките се ориентираха в съвременната дигитална среда и се опитват да настигнат нарастващата нужда от пари сред много различни сектори в обществото.