Кредит за студенти


 Студенският кредит – предимствата и условията за получаването му

Вече сте приети като студент в някой университет, а вие не искате вече да разчитате само на мама и татко за да следвате. Трябват ви пари за да можете да финансирате вашето следване. Не трябва да забравяме, че освен таксата обаче има и съпътстващи разходи – учебници, инструменти /в зависимост от специалността/, помагала, жилище и разбира се необходимата сума за да поддържате необходимият стандарт на живот за няколко месеца поне, докато си намерите работа все пак. В този случай най-добрият вариант за вас студенти са именно студентските кредити.

krediti-online-byrzi

Има няколко вида студентски кредити а не само един както си мислите, като банките у нас наблягат основно на два вида:

  • Студентски кредит за финансиране на вашето обучение.

С този вид кредити с помощта на банката вие си осигурявате нужната сума както за обучението ви така и за всички разходи, които го съпътстват. Трябва да се отбележи, че банките тук финансира както студентите учащи се в България така и тези следващи в чужбина. Като вторият вариант за кредити е по-търсен, поради по-високият стандарт на живот там.

  • Студентски кредит осигуряващ финанси за участие в програми на обменни начала.

Варианти: Културен обмен, стажове в чужбина, бригади и обучение извън България. Най-често се теглят пари за бригади, като често това се оказва лоша инвестиция. 

Предимства и условия

Първо има някои условия: да сте пълнолетен български гражданин и то под определена възраст, различна за различните банки, но обикновено около 35 години. Ако отивате в чужбина на стаж, обучение или бригада трябва да имате договор с фирмата посредник, както и вече да сте одобрен за програмата. Сумата, която се отпуска е между 6-7 хиляди лева.Ако искате кредит свързан с обучението ви тук се отпускат суми до 15 хиляди лева. По време на следването плащате лихвите а останалото се плаща след като завършите. Тук има още едно условие – трябва да сте студен редовно обучение независимо дали това е тук или в чужбина. Обикновено има срок на издължаване 4 до 7 години. Възможен е обаче и по-дълъг срок. Ако има ипотека на имот той може да стигне до 20 години. Варианти за обезпечение са и финансови активи или поръчител.

krediti-online-byrzi

Кредит за студенти