Кредит за студенти


 Студенският кредит – предимства и условия за получаването му

Вече сте приети като студент в някой университет и не искате вече да разчитате само на мама и татко, за да следвате. Трябват Ви пари, за да можете да финансирате Вашето следване. Не трябва да забравяме, че освен таксата има и съпътстващи разходи – учебници, инструменти /в зависимост от специалността/, помагала, жилище. Разбира се и необходимата сума, за да поддържате необходимия стандарт на живот за няколко месеца поне, докато си намерите работа. В този случай най-добрият вариант са именно студентските кредити.

krediti-online-byrzi

Има няколко вида студентски кредити а не само един, като банките у нас наблягат основно на два вида:

  • Студентски кредит за финансиране на обучение

С този вид кредити с помощта на банката си осигурявате нужната сума, както за обучението така и за всички разходи, които го съпътстват. Трябва да се отбележи, че банките тук финансират, както студентите учащи се в България, така и тези следващи в чужбина. Като вторият вариант за кредити е по-търсен, поради по-високият стандарт на живот там.

  • Студентски кредит осигуряващ финанси за участие в програми на обменни начала

Варианти: Културен обмен, стажове в чужбина, бригади и обучение извън България. Най-често се теглят пари за бригади, като често това се оказва лоша инвестиция. 

Заяви консултация

Предимства и условия

Първо има някои условия: да сте пълнолетен български гражданин и то под определена възраст, различна за различните банки, но обикновено около 35 години. Ако отивате в чужбина на стаж, обучение или бригада трябва да имате договор с фирмата посредник, както и вече да сте одобрен за програмата. Сумата, която се отпуска е между 6-7 хиляди лева. Ако искате кредит свързан с обучението Ви се отпускат суми до 15 хиляди лева. По време на следването плащате лихвите, а останалото се плаща след като завършите. Тук има още едно условие – трябва да сте студен редовно обучение независимо, дали това е тук или в чужбина. Обикновено има срок на издължаване 4 до 7 години. Възможен е, обаче и по-дълъг срок. Ако има ипотека на имот той може да стигне до 20 години. Варианти за обезпечение са и финансови активи или поръчител.

Студентски кредит без поръчител

Банките търсят поръчител по студентските заеми с цел допълнителна гаранция. Това условие има варианти да бъде избегнато. Важно е дали работите макар и да сте студент. Това променя значително нещата и може банката да допусне кредита да бъде без поръчител при положение, че имате някакъв регулярен доход.

Студентски кредит за студенти в чужбина / за обучение в чужбина

Ако учите в чужбина също може да получите кредит от банка в България. Задължително изискване е университетът да е акредитиран и осигуряване на поръчител. При кредити за обучение в чужбина, условието за осигуряване на поръчител не може да бъде избегнато. При всички случаи, банката ще търси от Вас поръчител. Кредитите за обучение в чужбина са ограничени по отношение на максималния размер на кредита – не може да надвишава сумата от 25 000 евро.

Вземи кредит онлайн

Условия за студентски кредит

Условията са изключително благоприятни, тъй като:

  • лихвата е фиксирана за целия период
  • не се дължат такси по кредита
  • не се изисква обезпечение

Студентски кредит онлайн

Бързо и лесно може да заявите кредит онлайн. Ако отправите запитване към кредитна компания за бързи кредити, парите може да получите още същия ден. Подавате искане онлайн, кредитните консултанти го разглеждат, уточнявате детайлите и може да ползвате средствата.

Избери заем тук

Work and travel студентски кредит

Това е конкретен кредитен продукт насочен за покриване на разходи по програма Work&Travel. От този кредит могат да се възползват студенти одобрени по програмата. Ако отговаряте на тези условия може да кандидатствате за отпускане на кредит.

Студентски кредит – мнения

Ако сте студент и искате да осигурите сами средствата за обучение и издръжка, то студентския кредит е добра възможност. Разходите по тези кредити не са големи, тъй като се ползвате с редица предимства. Може да потърсите мнение на Ваш колега студент, който ползва такъв кредит и да се уверите в предимствата на кредита. Друг вариант е да подадете директно запитване онлайн и бързо и лесно ще получите отговор при какви условия може да получите кредита.

 

Избери най-изгодния заем

Онлайн кредити с бързо одобрение

 

Кредит за студенти