Кредитна задлъжнялост

Справка за кредитна задлъжнялост

krediti-online-bgНа всеки може да се случи да има забавени плащания, заради непредвидени разходи. Своята кредитна задлъжнялост можете да проверите много бързо и лесно. Това се извършва благодарение на Централния кредитен регистър, където се намира тази информация. Чрез подаване на документ „Искане за справка за кредитна задлъжнялост” можете да получите сведение за това дали фигурирате там.

Документ за справка на кредитна задлъжнялост се подава лично или от упълномощено лице. Посредством проверка на кредитни задължения ще Ви бъде осигурена информация за кредитите и техните плащания през последните 5 години.

Освен от Централния кредитен регистър тази информация може да бъде потърсена и от регистър за кредитна задлъжнялост на БНБ. За целта е необходимо да се подаде писмено заявление към Българската народна банка, за да бъде извършена съответната услуга. По този начин можете да получите информация за това дали имате в момента или сте имали задължения към някоя банкова или небанкова институция.

Кандидатстване за кредит

krediti-online-byrzi

Документи за справка на кредитна задлъжнялост

За проверка на кредитни задължения са необходими следните документи:

  • Лична карта/ паспорт или пълномощно (ако друго лице ще заяви справка)
  • Подаване на заявление по образец
  • Документ за заплатена такса (ако желаете справката в по-кратък срок)

Каква информация получаваме при справка за кредитна задлъжнялост?

Информацията, която се пази в кредитния регистър, е разделена в четири раздела:

  • Редовен кредит – това означава, че изплащате задълженията си в срок и не съществува забавяне при вноските или забавянето е твърде малко
  • Под наблюдение – в тази графа попадат кредити, които не са обслужвани между 31 и 90 дни
  • Необслужван кредит – означава, че имате просрочени плащания между 91 и 180 дни
  • Загуба – това означава, че кредитът не е обслужван повече от 180 дни
Подай запитване

Защо е важна нашата кредитна задлъжнялост?

При кандидатстване за заем в някоя банкова или небанкова институция една от важните стъпки, за да бъдете проверени, е справката в Централния кредитен регистър. Така съответната компания се информира за Вашия статус и дали сте имали забавяния по кредити в продължение на последните 5 години. От това до голяма степен зависи дали ще Ви бъде отпуснат нов кредит. Затова Ви съветваме да следите своите плащания и да се стремите да обслужвате кредита си, както е посочено в договора.

Начин на получаване на информация за кредитни задължения

Възможностите да подадете искане за проверка на кредитна задлъжнялост са няколко – по електронен път, по пощата или на място в БНБ. Искането може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице. Ако изберете да подадете искане по пощата, то трябва да направите нотариална заверка на самото искане, след което да го изпратите на адрес: гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1. Удостоверението отново ще получите по пощата на посочен от Вас адрес.

Заплащате дължимата такса и ще получите пълна информация от регистъра на кредитна задлъжнялост на БНБ.

Заяви консултация

Справка ЦКР

Друг вариант е да потърсите информация и справка цкр от обслужващия Ви кредитен консултант. Може да обсъдите искането и да направите справка на място в банката, но това не е документ, който да Ви бъде предоставен. Единствено може да коментирате задълженията и статуса им спрямо данните от справката. Ето защо, ако Ви е необходима точна информация за вида на задълженията по падежи, суми, редовност, месечни плащания и други, то най-добре заявете издаване на удостоверение за кредитна задлъжнялост.

Вижте най-изгодните кредити

Коефициент на кредитна задлъжнялост

Всяка банка изчислява коефициента на кредитна задлъжнялост. На базата на него взема решение дали да одобри искането за кредит. Това е един от най-важните критерии, защото ако коефициентът е висок, то това означава, че не може да поемете още задължения и тогава банката ще се въздържи да Ви финансира.


Коефициентът на задлъжнялост се определя като съотношение дълг/доход. Всички месечни плащания по кредити и лизинги се отнасят към чистия месечен доход. Всяка банка е определила приемлив за нея процент на задлъжнялост. Обикновено варира между 40% и 60%. Ако кандидатствате в банка, която е приела да финансира при не повече от 60% кредитна задлъжнялост, а при изчисление се получи, че кредитоискателя има 70%, то със сигурност няма да одобри кредит. Единствен вариант е да се докажат допълнителни доходи или да се привлече гарант по кредита. Компромисен вариант е трудно да се постигне, когато този показател е извън регламентираните стойности. Това е един от най-важните показатели съблюдавани строго от банките.

Избери най-изгодния кредит

Заяви заем с 1 клик


Полезно:

paydayОбединяване на кредити с лошо ЦКР

paydayРефинансиране на кредити

paydayКредит срещу имот

paydayКак да изтегля кредит без справки?


Вижте още:

paydayСъдействие за кредит с лошо ЦКР

paydayПари до минути

paydayКолко ще спестиш при рефинансиране?

paydayЗаяви безплатна професионална консултация