Ипотечен кредит – застраховка

Ипотечен кредит - застраховка

Застраховки при ипотечен кредит

Предстои Ви да теглите ипотечен кредит, как да получите изгодни условия по задължителните застраховки? Банките изискват задължителна застраховка „Имот“ и „Живот“.

Застраховка Имот

Задължително условие е да застраховате имота, който ипотекирате в полза на банката. Да, това ще бъде допълнителен разход за Вас, тъй като в повечето случай Вие трябва да платите застраховката, но пък ще имате известна доза сигурност в случай, че настъпи събитие, което причини щети на имота.

Най-добрите ипотечни оферти с 1 клик

Сравнение на оферти и безплатни консултации

Застраховка имот при ипотечен кредит

Избора на застраховка и застрахователна компания не е за пренебрегване. Банката със сигурност ще Ви предложи застраховател, но проучете възможността да си осигурите Вие застраховката. В повечето случай се дава такава възможност, но само ако кредитоискателят пожелае. Единствено трябва да знаете банката на каква сума иска да бъде застраховката и задължителните рискове, които трябва да бъдат описани в полицата. От там нататък по Ваша преценка може да увеличите сумата на застраховката и да заявите и покриване на други рискове. Това разбира се е само по Ваше желание.

Имайте предвид, че при настъпване на щета, застрахователя ще отправи запитване към банката на кого на изплати обезщетението – на Вас като кредитополучател и ползвател на имота или на банката като кредитор. Обикновено банките дават съгласието си обезщетението да бъде платено на кредитополучателя. Но, застрахователя отправя запитване към банката до размера на кредита, т. е. ако сте застраховали за по-голяма сума, то това може да бъде само във Ваша полза. Разбира се не е задължително да го правите. Застраховайте поне за минималната сума, която банката Ви посочва, за да имате известна доза сигурност за себе си.

Заяви безплатна консултация

Колко струва застраховка Живот при ипотечен кредит?

Цената на застраховка Живот е почти идентична при различните застрахователи, но най-общо се определя от рисковете, които трябва да бъдат покрити. Ако застраховката Живот е задължителна при теглене на кредит, то разберете за кои рискове иска да е банката – „Злополука“, „Безработица“, „Временна неработоспособност“ и други. По този начин ще може да сключите полицата за точно определените рискове и няма да натоварите бюджета си допълнително.

Застраховка Живот при ипотечен кредит

Ипотечните кредити са дългосрочни и наличието на застраховка Живот не е за пренебрегване. При всички ипотечни кредити се изисква такава застраховка. Някой банки поемат плащането на застраховката, а при други тя се плаща от кредитополучателя. Ако попаднете на промоционална оферта твърде възможно е застраховката да е за сметка на банката. В такъв случай се информирайте какви са рисковете, които са покрити. Може да има рискове, които искате да бъдат включени, но банката не ги заплаща. Тогава може да си доплатите и да имате спокойствие по отношение на застраховката.

Подай запитване

За какво да внимавате при застраховките?

Не пропускайте плащането на премията по застраховката. Особено трябва да внимавате, когато плащате разсрочено. Така може да пропуснете датата на плащане и ако не Ви уведоми банката или застрахователя, то полицата няма да е активна, а това може да доведе до неприятности в случай, че настъпи щета.

 Застраховката е важен елемент при ползване на ипотечен кредит и не следва да гледате на нея като допълнителен разход. Да, тя увеличава разходите, но от друга страна може да Ви послужи при непредвидено и нежелано събитие. Затова, направете застраховка на имота и живота, но внимателно проучете възможностите, за да сключите най-изгодната за Вас. Не подписвайте полицата преди да сте убедени, че исканите от Вас клаузи присъстват в нея.

Ние може да Ви съдействаме за получаване на най-изгодната оферта за ипотечен кредит. Ще Ви помогнем в договарянето на всички условия по кредита. Отправете запитване към нас и ние напълно безплатно ще Ви консултираме.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Сравнение от над 300 оферти.
Безплатно професионално съдействие от кредитен консултант


Вижте още:

paydayИпотечен кредит с най-ниска лихва

paydayИпотечен кредит – съвети

paydayИпотечен кредит – уловки

paydayСъдействие за ипотечен кредит

paydayИпотечен кредит – ГПР

paydayСравнение на кредити