Ипотека на собствено жилище

Ипотека на собствено жилище

Ипотека на жилище

Искате да изтеглите кредит и да ипотекирате собственото си жилище? Може да изтеглите кредит като ипотекирате жилището си. Тези кредити се отпускат от банките под различни наименования – универсален ипотечен кредит, потребителски кредит с ипотека или ипотечен кредит за текущи нужди. Независимо от наименованието му, означава едно и също – ипотека на съществуващ имот, срещу който банката отпуска кредит.

Спести си време, нерви и пари

Най-изгодните оферти и пълно съдействие за получаване на кредит
Виж повече и заяви безплатна консултация

Как се отпуска кредит срещу ипотека на собствено жилище?

Процеса по отпускане на този вид кредити е идентичен със стандартните ипотечни кредити с тази разлика, че не се прави покупко-продажба на имот, а само ипотека на съществуващ. Банките обследват дохода и имота, затова трябва да представите всички необходими документи за това. Имайте предвид, че при този вид кредити, банките финансират по-нисък процент от пазарната оценка, тъй като тези кредити са по-рискови. Важно е да сте наясно какъв е процентът на финансиране и очакваната пазарна стойност на жилището. Така ще сте наясно достатъчна ли ще е сумата, която банката ще отпусне.

Разгледайте офертите на банките за ипотечните нецелеви кредити, за да може да направите сравнение не само на лихвените условия, но и на процента финансиране. Ако Ви е необходим по-голям кредит, то изберете предложение, при което банката отпуска по-висока сума от пазарната цена.

Отправете запитване в нашия кредитен портал. Ние ще Ви помогнем да договорите най-подходяща оферта за ипотечен кредит. Ще направим сравнение на офертите на всички банки, предлагащи този вид ипотечни кредити. Заедно ще изберем най-изгодната.

Подай запитване

Какво се изисква при ипотека на собствено жилище?

Основните документи, които са необходими са документ за собственост, скица и данъчна оценка. В зависимост от статута на имота и типа на строителството може да се изискат и други документи. Възможно е да бъдат потърсени и документите отбелязани в нотариалния акт за собственост. Всичко това може да го определи юристът на банката след като разгледа представените документи.

След одобрение на кредита, банката подготвя нотариалния акт за договорна ипотека. В него са описани и параметрите на кредита, който се предоставя срещу ипотекирането на имота. Изповядването на сделката става при нотариус, като веднага след това ангажимент на нотариуса е да внесе документите в Агенция по вписванията, за да бъде отбелязана ипотеката.

След издаване на удостоверение за тежести от Агенция по вписванията, от което е видно само вписването на текущата ипотека, то банката ще разреши да ползвате суми от кредита. Усвояването от кредита се извършва съгласно условията в договора за кредит. Ако има поставени допълнителни условия освен наличието на първа по ред ипотека, то трябва да бъдат изпълнени, за да може да ползвате кредита.

По всички въпроси, които имате по отношение на ипотечен кредит ще Ви консултираме напълно безплатно. Ще коментираме възможностите за финансиране и ще договорим индивидуални условия за Вас.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Сравнение от над 300 оферти от водещи банки
Безплатно професионално съдействие от кредитен консултант


Полезно:

paydayКредит срещу ипотека

paydayИпотечен кредит – какво трябва да знаем?

paydayКак да избера най-изгодния кредит?


Вижте още:

paydayСъдействие за ипотечен кредит

paydayКакъв размер кредит мога да получа?

paydayСравнение на кредити

paydayЗаяви безплатна професионална консултация