Банкови и небанкови кредитни институции

Кредитни институции и техните операции – определение


krediti-online-bgКредитните институции в България са както банкови, така и небанкови кредитни институции. Те извършват определени дейности, сред които финансов лизинг, извършват платежни услуги, издаване на електронни пари, парично брокерство, отпускане на кредити и даване на финансова консултация.

 

Закон за кредитните институции

Кредитните институции трябва да бъдат вписани в кредитния регистър на БНБ. Има специален закон за тях, чиито изисквания те трябва да покриват, с цел защита на потребителя. Благодарение на Закона за кредитните институции се следи тяхната дейност и дали тя е лицензирана и имат право да действат като такава. В сайта на БНБ можете да откриете пълният закон и да се информирате подробно за дейността на всички кредитни институции.

 

krediti-online-byrzi

Разлика между банкови и небанкови / нефинансови кредитни институции

Основната разлика между двете институции е, че при втората срокът за погасяване на кредит е позволено да бъде по-кратък, отколкото при банковите институции. Основна причина е, че и отпусканите суми са в по-малък размер. Законите и правилата, които трябва да спазват както банките, така и небанковите институции отчасти се припокриват. Изискванията при нефинансовите институции, обаче, са по-малко. Ще Ви представим някои от основните изисквания, които нефинансовите кредитни институции трябва да спазват. На първо място те трябва да изготвят и предават подробни отчети за своята дейност на БНБ и да й съдействат при извършване на проверки и контрол. Освен това трябва да спазват всички наредби и закони, които ги засягат и спрямо тях да извършват своята дейност. Постоянно се появяват нови кредитни институции и всяка от тях трябва да спазва посочените по-горе правила.

Друг плюс на небанковите кредитни институции е, че при тях е позволено процедурите да бъдат опростени. Възможно е също отпускане на заем без доказване на доходи. Кандидатстването става много бързо, одобрението също. Като при някои компании то е толкова съкратено, че достига до срок от 30 минути за одобрение.

krediti-online-byrzi