Изисквания за кредит от банка

Изисквания за теглене на кредит Има ли специфични изисквания за теглене на кредит? Всяка една банка има своя кредитна политика и се ръководи от нея при отпускане и управление на кредитите. Като цяло, обаче може да изброим общите изисквания, които имат всички кредитни институции. На какво трябва да отговаряте, за Виж още >>>

Отказ от кредитна карта

Отказ от издаване на кредитна карта Получили сте одобрение на кредитна карта, а не желаете да я ползвате? Какво следва да предприемете? Често пъти банките одобряват предварително лимити по кредитни карти и уведомяват клиентите за това. Може да попаднете в подобна ситуация, ако сте дългогодишен лоялен клиент на банката, имате постоянни Виж още >>>

Лихвени проценти по кредити

Какви са лихвените проценти на банките по кредити? Ако Ви предстои да теглите кредит е нормално да се интересувате от лихвените нива, при които се отпускат. Добре е да направите сравнение на стойностите, но няма да бъде достатъчно, за да може да вземете правилното решение от коя банка да изтеглите Виж още >>>

Банки с най-ниски лихви по кредитите

Кои банки отпускат кредити с най-ниски лихви? Ще теглите кредит и търсите най-ниска лихва? Ще видите много предложения с ниски лихви. Въпросът, обаче е дали това са най-изгодните кредити? Това, че лихвата е ниска не означава автоматично, че условията са изгодни и си заслужава да изтеглите кредита. Напротив, може да Виж още >>>

Кредити за ремонт

Отпускане на кредити за ремонт Интересувате се от начина на отпускане на кредити за ремонт? Независимо за какъв ремонт става въпрос, ако са необходими по-голяма сума пари, то добър вариант е да бъде изтеглен кредит. Банките предлагат различни варианти за кредитиране като какъв ще бъде кредита зависи от целта. Какво Виж още >>>

Съдлъжник по кредит

Съдлъжник по банков кредит Ще теглите кредит и се интересувате какви са изискванията и кога е необходим съдлъжник? Изискванията като цяло са еднакви, въпреки че всяка банка си има своя кредитна политика. Съдлъжник по кредит обикновено е съпруг/а на кредитоискателя. Двамата съпрузи задължително участват в кредита заедно. Какво е съдлъжник Виж още >>>

Превод на пари от кредитна карта

Как се прави превод от кредитна карта? Трябва да направите превод от кредитна карта? Това е доста специфично искане и трябва да знаете, че не може да се правят преводи директно от кредитната карта. Сметката е картова и това от своя страна води до особеностите и невъзможност да се извършват Виж още >>>

Поръчителство по кредит

Изисквания за поръчител по кредит Ще теглите кредит и банката е поставила условие за осигуряване на лице, което да е поръчител? Това определено е трудно за изпълнение условие. Не може просто да намерите поръчител, който да се подпише в договора за кредит. Банката ще разгледа и анализира доходите му и Виж още >>>

Видове кредити

Видове банкови кредити Търсите заем, но попадате на различни видове кредити с различни условия и се двоумите кой вариант е за предпочитане? Има много информация за различните кредити и е твърде възможно човек да се обърка кой кредит в конкретния случай е подходящ. Определящо за това какъв кредит да изтеглите Виж още >>>

Кредити от банки без поръчител

Кредит без поръчители Как да изтеглите кредит без поръчител? Често пъти се случва, че в хода на разглеждане на искането за кредит се поставя условие за осигуряване на поръчител. Доста неприятна ситуация особено, ако предварително не е коментирано с Вас, че е възможно да бъде потърсен такъв. Може да се Виж още >>>