Рефинансиране на проблемни кредити

Как може да се рефинансират проблемни кредити?

Имате лоши кредити и искате да получите оферта за рефинансиране? Възможно ли е да се рефинансират проблемни кредити? За да отговорим на този въпрос е важно да знаем какъв е статуса на кредитите.

Условия за рефинансиране на лоши кредити

Всяка банка се интересува от кредитната история. Обикновено, когато клиент иска да рефинансира кредит, от банката първо правят проверка на кредитното досие. Обичайното виждане е, че до рефинансиране се прибягва при затруднения в плащанията. Ако причината за рефинансиране наистина е такава, то кредитополучателите предприемат стъпки, когато вече се е формирало просрочие. В случай, че сумата на просрочието не бъде погасена в определени срокове, дължимата вноска се увеличава и докато дойде моментът за рефинансиране са минали много на брой дни и става невъзможно да бъде получено финансиране. Затова, банката прави проверка за кредитна история  има ли просрочия и ако има на каква сума и за какъв период.

На следващ етап се разглеждат доходите и обезпечението. Най-важна е кредитната история. Затова, нашият съвет е ако мислите да предприемете стъпки за рефинансиране бъдете стриктни по отношение на месечните задължения. И разбира се, не само защото е възможно да рефинансирате, а защото следва да сте коректни в плащанията си. Така ще бъдете спокойни, когато се наложи да потърсите финансиране под каквато и да е форма.

 

Подай запитване

 

От коя кредитна компания може да рефинансирате проблемни кредити?

Както казахме по-горе единственият вариант да получите финансиране от банка е кредитите, които искате да рефинансирате да бъдат със статус „редовен“. С всеки друг статус банките не биха финансирали кредитоискател.

Възможност да получите кредит е от финансова институция за бързи кредити. Потърсете информация за тези фирми, които отпускат кредитите без да разглеждат кредитната история. Осигурявате обезпечение, кредитната компания прави оценка и отпуска кредита на база на обезпечението. Важен момент е отпусната сума ще бъде ли достатъчна, за да реализирате намеренията си. Ако Ви бъде отпусната по-малка сума, то няма да има смисъл от рефинансиране, тъй като реално ще формирате още един дълг, който ще Ви натежи на бюджета.

Заяви кредит

Дори и обезпечението да е с висока стойност за Вас, кредитните компании предоставящи кредити на база на обезпечение значително намаляват стойността му. В общия случай може да се финансира не повече от 50 до 60% от пазарната оценка изготвена от лицензиран оценител. Вие ще заложите скъп за Вас имот и затова е важно да може да осъществите намеренията си за рефинансиране, за да намалите месечните разходи по кредитите.

От друга страна при положение, че имате проблемни кредити е трудно да изискате и поставяте условия към кредитната институция, която ще Ви финансира. Все пак преценете до колко изгодни и изпълними ще са условията. Погасяването не следва да Ви затруднява и да загубите имота си.

Най-изгодните кредити

Избери заем с 1 клик