Рефинансиране на потребителски кредити

Възможно ли е да се рефинансира потребителски кредит?

Имате потребителски кредит, но условията са неизгодни за Вас и търсите вариант да го рефинансирате? Кредитните компании имат определени промоционални периоди, в които предлагат рефинансиране при конкретни ценови параметри. Дори и да няма подобни промоции и потърсите оферта за рефинансиране от банка, ще получите конкурентни условия и със сигурност по-добри от действащите. Това е така, тъй като стремежът на банките е да привличат повече нови клиенти.

Вариантите да получите оферта за рефинансиране са два:

  • Обикаляте няколко кредитни компании и изискате оферти с конкретни параметри;
  • Подавате запитване в сайта ни и ние ще Ви помогнем да намерите най-подходящата оферта.

Със сигурност ще Ви спестим не само много време, но и пари. Заявете запитване в кредитния портал и ще Ви представим условията за рефинансиране.

 

Подай запитване

 

Какви са условия за рефинансиране на потребителски кредит?

Първо и задължително условие е кредитът, който искате да рефинансиране да е редовен, да няма допускани закъснения в обслужването му, както и да няма просрочия в момента.

Ако са изпълнени тези условия, то почти всяка институция ще може да Ви финансира. Не се разглежда само кредитната история, но тя е една от най-важните, а и първото нещо, което проверяват банките, когато става въпрос за рефинансиране е именно кредитното досие. Затова, ако сте изрядни платци ще получите доста добра ценова оферта, а и е възможно допълнително да преговаряте за отстъпки.

Вижте най-изгодните кредити

Банката, от която ще рефинансирате кредита ще изиска от Вас и договора за кредит, който ще се погасява. Имайте предвид, че при рефинансиране се запазва срокът на кредита съгласно първоначалния договор. Банките се ръководят от този срок и задължително се спазва, тъй като при евентуално увеличение вече ще става въпрос за разсрочване на кредит, което означава съвсем различно и се прилага при кредитополучатели с финансови затруднения. Така, че ако намеренията Ви са да удължите срока, то трябва да знаете, че няма да бъде допуснато и най-добре го обсъдете още в началото. Срокът може да бъде удължен само, ако има и увеличение в сумата на кредита.

Кандидатствай тук

Коя банка да изберете за рефинансиране?

Факторите, които ще определят Вашето решение са няколко:

  • Ценови параметри – каква ценова оферта ще предостави банката е важен момент. За да направите рефинансиране трябва да има значителен ефект в парично изражение за Вас. В противен случай няма да си заслужава да се ангажирате и да губите време да кандидатствате за кредита;
  • Погасителен план – какъв погасителен план Ви предлагат. Възможен ли е гратисен период от поне 1 месец в момента на рефинансирането. Може да се окаже, че няколко дни след самото рефинансиране дължите и първа вноска. Това го преценете добре и го коментирайте още преди банката да е изготвила погасителния план, защото може да останете изненадани и неподготвени за първа вноска;
  • Обезпечение – необходимо ли обезпечение (поръчител, залог на вземане, блокирани парични средства и др.). Много важен въпрос, тъй като рефинансиращата банка може да постави подобно изискване, а реално в момента по действащия кредит да нямате такова условие. Тоест, ще бъдете в по-неизгодна позиция;
  • Допълнителни условия – какви условия може да бъдат поставени и изпълними ли са от Вас.

На базата на изброеното и след като са направени конкретни изчисления на оскъпяването ще може да вземете правилното решение коя кредитна компания да изберете.

За всичко това ние ще Ви бъдем много полезни като Ви помогнем с осигуряване на оферти и обсъдим всички въпроси и условия по предлаганите кредити.

Най-изгодните оферти

Заяви бързо и лесно с 1 клик