Разсрочване на кредит

Разсрочване на кредит – какви са възможните варианти?

Може ли да бъде разсрочен кредит и при какви условия? Разсрочване на кредит е възможно след като бъде подадена молба и банката направи анализ. Възможностите за разсрочване са различни:

  • Плащане само на лихва по кредита – това е и най-често прилаганият вариант, тъй като е предпочитан от банките. Банката се стреми лихвените плащания да са съгласно предварителния погасителен план, тъй като е направила съответните си разчети за доходност.
  • Плащане на лихва и частично от главницата – този вариант е по-изгоден за кредитополучателя, тъй като макар и малка част все пак ще се погасява и от главницата и съответно дългът ще намалява.
  • Плащане само на главница – теоретична възможност за погасяване, която е възможно да бъде приложена при много особени случаи.
  • Отлагане на месечните вноски – трудно приложим план за погасяване освен, ако ситуацията не е критична.

Всека една от посочените възможности има своите особености, с които трябва да сте наясно преди да подадете молба за разсрочване. Трябва да разполагате с цялата необходима информация, за да може да договорите изгодното и за Вас като кредитополучатели решение.

 

Молба за разсрочване на кредит

Задължително трябва да подадете молба за разсрочване. В нея трябва да бъдат много точно описани исканите промени. За тази цел трябва да сте обсъдили искането си с кредитен консултант и да фиксирате какво точно желаете да бъде променено в начина на погасяване. Също така е необходимо да бъдат описани и причините довели до това искане. Ако са неоснователни, рискувате да не получите одобрение.

Подай запитване

Отсрочване на кредити

Пълно отсрочване на кредит по принцип не се прилага. Възможните варианти са отсрочване на определени вноски – главници, лихви или главници и лихви едновременно. Кредитът като цяло не може да бъде отсрочен.

Отсрочването е възможно само за определен период. Допуска се отсрочване за не повече от 1 година. Разбира се, всеки един случай се разглежда индивидуално и се прилага погасителна схема спрямо конкретната ситуация. Спрямо това за колко време ще е отсрочването се определя и крайният срок на погасяване. Възможно е да се запази първоначално одобреният срок или да бъде удължен. Удължаване срока на кредита води след себе си и до допълнителни детайли, които трябва да бъдат съобразени. Ако става въпрос за ипотечен кредит, то подобна промяна в срока трябва да се отрази и в ипотеката, което е свързано с нотариални разходи. Тогава вече ще трябва да се прави и преценка до колко едно отсрочване ще бъде ефективно от гледна точка на разходите, които ще имате – разходи за лихви, такси за предоговаряне и нотариални такси.

Искане за отсрочване на кредит

При попълване на искане за отсрочване, потърсете съдействието на кредитния консултант, с който обсъждате начина на предоговаряне на заема. Всичко трябва да бъде оформено по определен начин, от който да е ясно искането, както и как ще се погасява кредита след одобрение на предоговарянето.

Избери кредит

Разсрочване на задължения – възможност или бреме?

Трудно е да се постави определение в подобни ситуации. Понякога е възможно човек да попадне в непредвидими обстоятелства и да се наложи да прибегне до разсрочване на задълженията си. В това няма нищо лошо. Важно е да се направи по начин, който няма да обремени допълнително семейния бюджет, тъй като в противен случай финансовите проблеми може да се задълбочат. Разсрочване направено по правилния начин в конкретния случай е подходящ вариант за глътка въздух и балансиране на финансите.

Погасителен план за разсрочване на задълженията

Внимателно обмислете какъв погасителен план няма да Ви затруднява. Кредитната компания ще определи начина на погасяване, но със сигурност ще се съобрази и с Вашето искане, защото целта е редовно погасяване на задълженията.

Много е важно да е ясна причината за искано разсрочване или отсрочване на вноски. Спрямо точното й определяне ще се определи и ефективният начин за погасяване на кредитите и задълженията. Обмислете добре ситуацията, консултирайте се и заявете искането си.

 

Най-изгодните заеми

Избери кредит с 1 клик