Потребителски кредит без превод на заплата

Кредит без превод на работна заплата

Може ли да бъде отпуснат потребителски кредит без ангажимент за превод на заплата? Всяка една кредитна институция има различни изисквания при отпускане на потребителски кредити. Предлагат се различни кредитни продукти, като има възможност да се отпусне кредит и без превод на заплата.

Сравни и заяви

Как да изтеглите кредит без превод на заплата?

Ако не може да осигурите превод на заплатата си по сметка в банката и сте наясно с този факт още в самото начало, то най-добре да се ориентирате към кредитни продукти, при които няма такова изискване. Превода на заплата е вид обезпечение за банката. Така, че ако не може да се осигури превод на месечно възнаграждение ще трябва да предложите друго обезпечение. Такова може да бъде поръчител, залог на конкретно вземане или блокирани парични средства по сметка. Всяко едно има свои специфики. Банката следва да направи анализ на кредитоспособността Ви и да се определи и обезпечението.

Вижте най-изгодните кредити

В зависимост от исканата сума ще се определи и обезпечението. Ако сумата е по-голяма, а рисковият профил, който определя банката на всеки клиент е висок, то е възможно да са необходими двама поръчители. Осигуряването на поръчител може да се окаже доста трудно и трябва да знаете предварително един поръчител достатъчен ли ще е.

Заяви кредит

 

Какви са особеностите при кредити без превод на работна заплата?

  • Ценови условия – при някои кредитни компании кредитите с друго обезпечение са с по-висока лихва и такси. Така, че е добре да сте запознати в детайли с таксите, които следва да платите ползвайки такъв кредит. Тези кредити се считат за по-рискови и това е основната причина да бъдат с по-високи ценови параметри;
  • При поръчителство трябва да осигурите лице, отговарящо на основните изисквания на банките по отношение на доход, кредитоспособност и кредитна история. Поръчителят се обследва по същия начин като кредитоискателя. Ако не отговаря на условията, то няма да бъде приет като поръчител и ще трябва да осигурите друг. Това е доста трудно начинание.
  • Възможно е да се постави условие освен наличие на поръчител и блокиране на една месечна вноска по сметката. Това е възможно с цел защита за банката в случай на закъснение при плащане на погасителната вноска. Не е изключено да се изиска комбинация от обезпечения.
Избери кредит

Как да изберете най-добрата оферта?

Изборът на оферта зависи от цялостните условия – ценови и изискванията по отношение на обезпечението. Сравнете лихвите и таксите по кредитите. Изберете минимум три кредитни институции и проучете изискванията за обезпечаване на кредита. След като сравните и обезпечението ще може да изберете най-добрата оферта.

Ползвайте нашите безплатни консултации и изберете най-изгодното предложение. Ние ще направим сравнение на офертите и ще може да вземете правилното решение.

 

Най-изгодните оферти

Избери кредит с 1 клик