За нас


Vsichki-krediti.cоm активно наблюдава финансовият пазар и безпристрастно анализира всички данни за финансови оферти за следните продукти.

Приходите на Vsichki-krediti.cоm се базират на референтни такси, които се плащат от финансовите институции, когато потребителят подаде през сайта заявка за потребителски кредит, кредит или лизинг за закупуване на автомобил, ипотечен кредит, кредитна карта, дебитна карта, спестовна сметка или депозит за съответната институция. Тази услуга е безплатна за потребителя и по никакъв начин не оскъпява избраният от него продукт.

“Vsichki-krediti.cоm” е марка, собственост на ЕТ „Радостин Валеов –  Валрон“ (със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Струмско център,  бл1.  Ап3, ЕИК ‎201817142 ). Ние сме Администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни (с удостоверение под номер 1432998). Затова съхраняваме цялата информация за теб съобразно всички изисквания на закона. Всичко става само Онлайн. Без офиси, будки или гишета, пред които да се редиш. Без ненужни и неприятни посещения вкъщи.