Всичко за кредитните карти

Всичко, което трябва да знаете за кредитните карти

Не сте ползвали кредитна карта и Ви е необходима повече информация? Процесът по разглеждане и одобрение на кредитен лимит по карта не е сложен, но е добре да сте информирани преди да кандидатствате за карта.

Документи за кредитна карта

Издаването на кредитна карта е свързано с одобрение на лимит, което предполага и наличието на определени документи на базата, на които да се вземе решение какъв лимит може да бъде одобрен. Необходимо е да представите:

  • Искане за одобрение на кредитен лимит – описва се лимитът, за който кандидатствате;
  • Валиден документ за самоличност;
  • Документи за доходите – удостоверение по образец на банката;
  • Искане за издаване на пластика

В процеса на одобрение е възможно да бъдат необходими и други документи, ако случаят е по-особен. По принцип за одобрение на лимит по карта не се изискват много документи.

Сравни и заяви кредитна карта

 

Какво проверява банката преди да издаде кредитна карта?

  • Клиент ли сте на банката – ако сте клиент ще може да се възползвате от конкретни преференциални условия;
  • Кредитна история – кредитоискателят не трябва да има закъснения по ползваните кредити. При наличие на просрочие е твърде вероятно искането да бъде отказано;
  • Осигурителен доход – прави се проверка на осигуровките, плащани ли са и в какъв размер;
  • Задлъжнялост – ако имате и други кредитни задължения, достатъчен ли ще бъде доходът за обслужване на кредитна карта.
Кандидатствай тук

Одобрение на кредитен лимит

След като сте подали необходимите документи и банката е направила съответните проверки, ще определи и лимитът, който може да предостави. Минималният лимит е 300 лв., а при някои банки е 500 лв. Като се вземат предвид всички фактори и бъде изчислена кредитоспособността се определя и лимит, който не следва да затруднява кредитоискателя.

Вземи кредитна карта онлайн

Как се издава кредитна карта?

Като получите одобрение на искането, разгледайте условията и ако сте съгласни може да подпишете договор за кредитна карта. Едновременно с подписването се подава и искане за издаване на самата пластика. Кредитната карта ще бъде издадена до максимум 7 дни от подписване на договора. Банките дават възможност за избор на бранд – MasterCard или Visa. Ако имате конкретни предпочитания може да го отбележите в искането за издаване на пластика.

Как се погасяват задълженията?

Уточнете начина на погасяване на изразходваните суми от кредитната карта. Възможностите са за погасяване на цялата изразходвана сума или на минимална погасителна вноска. Трябва да сте наясно каква е минималната вноска по Вашата карта и на кое число от месеца е дължима. Спазвайте датата на погасяване, тъй като лихвите при просрочие са големи.

 

Избери най-изгодната оферта

Вземи лесно и бързо с 1 клик