Вноски по кредитна карта

Как се определя вноската по кредитна карта?

Ще ползвате кредитна карта и искате да сте наясно как се определя месечната вноска по картата? Принципа на ползване и погасяване на суми от кредитните карти е идентичен независимо коя е банката издател на картата. Все пак трябва да проверите конкретните условия по картата, която ще ползвате.

Възможностите за погасяване на ползвани суми от лимита са следните:

  • Внасяне на минимална месечна вноска – тя се определя от банката. Обикновено е процент от сумата на картата и с нея частично се погасява ползваната сума. Ваше задължение е осигурите дължимата сума, за да не се окаже, че ще излезете в просрочие;
  • Погасяване на цялото задължение – цялата изразходвана сума може да я погасите наведнъж на предварително определената дата.
Подай запитване

 

Банките дават възможност за избор между двата варианта. Нямате задължение предварително да изберете кой от двата варианта ще ползвате за погасяване. Възможно е да погасявате цялото задължение, а в следващи периоди да погасявате месечна вноска. Това зависи от кредитополучателя. Трябва да сте наясно, че когато сте погасявали с месечни минимални вноски се натрупват и дължат лихви. Ако желаете да изчистите цялото задължение следва да се потърсите информация от банката за цялата сума. Така ще сте сигурни, че сте издължили всичко и следващият месец ще решите как да продължи погасяването.

Ако сте ползвали суми само на ПОС терминал или в интернет, то най-добрият вариант е да платите цялото дължимо задължение и то в рамките на гратисния период. По този начин няма да дължите лихви. На практика ще ползвате картата безплатно.

Сравни и заяви кредитна карта

Минимална вноска по кредитна карта

Банката определя минималната погасителна вноска спрямо кредитния лимит на картата. Формира се като процент от лимита, като в някои банки е 3%, а в други 5%. Най-добре е да уточните фиксираната сума с банката. Също така трябва да знаете крайната дата на погасяване на задължението.

Вижте най-изгодните кредитни карти

За да не пропуснете плащане и ако желанието Ви е да погасявате винаги минималната вноска може да заложите ежемесечен превод от сметката за работната заплата. Така ежемесечно на посоченото число ще се превежда автоматично минималната погасителна вноска. По този начин няма да допуснете закъснение, ако случайно пропуснете датата в случай, че не ползвате автоматичен превод от сметката.

 

Най-изгодните оферти

Вземи кредитна карта