Вдигане на лимит на кредитна карта

Как се вдига лимит по кредитна карта?

Необходим Ви е по-висок лимит по кредитната карта, която ползвате? Как може да получите увеличение на лимита и какви са особеностите? Важно е да проучите всички възможности, но и изисквания, които имат банките. Трябва да предвидите, че с по-високия лимит ще имате и повече месечни разходи.

Кандидатствай тук

Увеличение на лимит по кредитна карта – стъпки

  • Трябва да проверите какви са максималните лимити, които разрешава банката, от която е издадена Вашата карта. Ако лимитът по картата Ви е възможно най-високият, то няма да може да се увеличи повече. Възможни са изключения от това правило, но те не са практика в банките. Увеличения над максимално определените се одобряват на по-високо управленско ниво и рядко се допускат;
  • Проведете разговор с банката за възможността да бъде увеличен лимитът. Уточнете таксите и евентуална промяна на условията;
  • Подайте необходимите документи – искане и документи за доходите;
  • Ще бъдат направени от страна на банката всички проверки, както при отпускане на кредитната карта – задлъжнялост, кредитна история, доходи и други;
  • Банката ще разгледа искането и след като вземе решение ще може да обсъдите подробностите;
Заяви кредитна карта онлайн

 

  • За увеличения лимит се подписва анекс към основния договор за кредитен лимит. В анекса е уточнено увеличението и новите условия. Ясно и точно трябва да бъдат описани условията до момента и след промяната. Прочетете и проверете анекса преди да подпишете;
  • Уточнете кога ще може да ползвате новия лимит – банката ще промени условията след като подпишете анекса, а новите условия са в сила при актуализация в картовата система. Това може да отнеме 1 до 2 дни;
  • Трябва да имате информация за първото погасяване след увеличение на лимита – дължи ли се допълнителна такса, как ще бъде начислена лихвата, каква е дължимата минимална вноска и запазва ли се датата на погасяване? Важни въпроси, които не трябва да пренебрегвате, за да не просрочите задълженията си.

Направете предварителни калкулации на разходите, които ще имате при вдигане на лимита по картата. Преценете възможностите си за погасяване на задълженията и едва тогава подайте искане за увеличение на лимита. Добре е да направите предварителна консултация и по отношение на условията, при които ще бъде новият лимит.

 

Виж сравнение на кредитни карти

Избери най-изгодната оферта