Бързи кредити – таван

Интересувате се какъв е тавана за отпускане на бърз кредит? Щом търсите бързи кредит таван и два варианта или се вълнува коя е максималната сума за теглене на бърз кредит или ви интересува колко е тавана на лихвата, ако вземете бърз кредит. Парламента наложи таван на бързите кредити от 5 Виж повече …