Превод на пари от кредитна карта

Как се прави превод от кредитна карта?

Трябва да направите превод от кредитна карта? Това е доста специфично искане и трябва да знаете, че не може да се правят преводи директно от кредитната карта. Сметката е картова и това от своя страна води до особеностите и невъзможност да се извършват преводи директно от тази сметка.

Все пак има алтернативен вариант, но той се прилага по-скоро като изключение от банките. Дори в повечето случаи банковите служители биха Ви казали, че е невъзможно да се осъществи подобна операция. Това е така, тъй като е рискова за банката. Възможно е да бъде блокирана сумата на превода по картовата сметка и същата да бъде наредена от служител на банката във Ваше присъствие, за да подпишете документите за превода. Сумата се блокира, тъй като банковият служител не може да провери на момента с какъв лимит разполагате, тъй като операциите по картите се осчетоводяват по-късно, а не в момента на извършването им. Затова, банката да не поема излишни рискове блокира размера на сумата, която искате да преведете, за да не може да извършите и друга операция с картата си и да се окажете с надвишен лимит. Точно поради тази причина банките не предлагат тази възможност. В краен случай и само, ако е наистина належащо могат да извършат подобен превод от кредитната карта.

Подай запитване

Особености при блокиране

Имайте предвид, че картата ще бъде блокирана минимум 24 часа, след което трябва да напомните на банката да отблокира картата. След като са минали всички картови обработки в системата на банката ще може да се отблокира и картата.

Друг вариант е на място в офис на банката да изтеглите на ПОС терминал сумата, която искате да преведете. Внасяте я по сметка и от там нареждате превода. Тегленето от кредитна карта е скъпа услуга. Калкулирайте разходите по един такъв превод и преценете до колко изгодно ще бъде да направите операцията.

Сравни и заяви кредитна карта

Възможен ли е превод от кредитна карта към банкова сметка?

Може да се каже, че е възможен, но скъп и трудно изпълним. Един подобен превод е обвързан с време и заплащане на такси. Която и да е от описаните операции не може да се извърши без присъствието на титуляра в офис на банката. Само лично на място в банката може да бъдат извършвани подобни банкови операции.

Вижте най-изгодните кредитни карти

Част от банките предлагат възможност за т. нар. Cash-M преводи. Преводът се прави на банкомат, който поддържа такава функция. Предимство на този вид преводи е, че може да бъде извършен по всяко едно време и не е нужно да знаете сметката на получателя. Само, ако знаете телефонния му номер може да направите превода. Реално преводът се извършва със зададен от Вас 4 цифрен код, който трябва да дадете на получателя на парите. Този код, както и код получен на телефона на получателя са достатъчни, за да може да бъдат изтеглени парите от банкомат. Бързо и лесно, без утежняващи процедури и без значение от вида на картата може да направите превод по всяко едно време на денонощието. Тази услуга също се заплаща, но в сравнение с другите възможности, при които може да направите превод от кредитна карта е най-евтин вариант.

Кредитните карти са специфичен кредитен продукт. Предварително трябва да сте наясно с функциите на картите, за да знаете как да ги използвате, че да не утежняват бюджета Ви и да Ви бъдат полезни във всяка една ситуация.

 

Най-изгодните оферти

Избери кредитна карта