Декларация за обработка на личните данни

- Запознат съм, че данните ми ще бъдат предоставени на избраната компания и ще бъдат използвани от Дружество за осъществяване на контакт във връзка с предлаганите финансови продукти.

- Разбирам, че с използването на услугите на vsichki-krediti.com изпращам запитване за кредит или запитване за консултация към трети лица в качеството им на кредитори или кредитни консултанти, като доброволно приемам предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от трети лица администратори на лични данни.

- Предоставените лични данни чрез сайта vsichki-krediti.com не се съхраняват и се изтриват след използването им съгласно посоченото предназначение.

- Декларирам, че съм запознат и приемам Политиката за защита на личните данни и Общите условия на интернет сайта vsichki-krediti.com.

- Доброволно давам съгласието си за обработка на личните ми данни във връзка с кандидатстване за кредит, консултация или друга заявена услуга.

- С изпращането на искане за кредит или консултация предоставям доброволно личните cu данни (имена, телефонен номер, единен граждански номер, емейл, адрес) u доброволно давам съгласие тези данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и aдмuнucтpupани от избрания кредитор или консултант представляващ Администратор на лични данни.

- Приемам моите лични данни да бъдат използвани за следните цели: осъществане на контакт, оценка на кредитоспособността, кредитни консултации, проверки в различни регистри (напр. ЦКР, НОИ, НАП и други), за подготовка на преддоговорна информация, изготвяне на договори, маркетингови дейности, изпращане на търговски съобщения и други.

- Възлагам и се съгласявам с оглед посочените по-горе цели, личните ми данни да бъдат разкривани на следните категории получатели: кредитни институции, лизингови дружества, финансови институции, платформи за електронни съобщения и трети лица, във връзка с посочените цели или дейности.

- Запознат съм с Информационните си права и разбирам, че по всяко време мога да оттегля това съгласие с подаване на уведомление съгласно информацията посочена в Политиката за поверителност.

- Всички лични данни се обработват при високо ниво на сигурност и конфиденциалност, съгласно действащите нормативни изисквания за защита на личните данни.

- Запознат/а съм с правата си по чл. 34а от ЗЗЛД, както и с всички данни по чл. 19 ЗЗЛД.