Одобрение за кредитна карта

Как се одобряват кредитни карти?

Ще подавате искане за издаване на кредитна карта и се интересувате как протича процесът по одобрение? Важно е да знаете няколко основни момента при разглеждане на искане за кредитна карта:

Какви са изискванията към кредитоискателите?

 • Да имат отлична кредитна история – да не са допускани просрочия по ползвани кредити и лизинги;
 • Приемлива задлъжнялост – всички задължения по кредити и лизинги, включително и вноската по исканата кредитна карта отнесени към чистия доход да не надвишават 50%.
 • Доказани доходи – разглеждат се доходите на кредитоискателите като при част от банките значение има само осигурителният доход. Някои от банките приемат и реалните доходи, над осигурителния.

Това са основните изисквания, на които трябва да отговарят кредитоискателите. Възможно е при разглеждане на искането да възникнат допълнителни въпроси, които следва да бъдат уточнени.

Подай запитване

Необходими документи за издаване на кредитна карта

Не се изискват много документи. Достатъчно е да представите:

 • Документ за самоличност, който е валиден;
 • Подписано искане за одобрение на кредитен лимит;
 • Документ за дохода или извлечение от сметка, по която се получава работната заплата.

Ако кредитната карта се издава по време на промоционална кампания или пък в случаите, когато кредитоискателят е лоялен клиент на банката, тогава не се изискват документи за доходите. Достатъчно е да бъде представена лична карта и подписано искане за издаване на карта.

Заяви онлайн

Условия по кредитни карти

Преди да подадете искането проучете какви са ценовите условия и параметрите. Важно е да обърнете внимание на:

 • Лихвата – проверете каква лихва се предлага – месечна или годишна. Лихвите по кредитните карти се обявяват като годишни лихви. Често пъти, обаче се казват месечните лихви, което може да доведе до заблуда. Затова, обърнете внимание как е формирана лихвата и на каква база се изчислява.
 • Годишни такси – потърсете информация за всички такси по картата – първоначални и годишни. Също така, ако картата се издава в промоционален период уточнете кои такси ще се дължат след изтичане на промоцията.
 • Гратисен период – какъв е срокът на гратисния период. Това трябва да е ясно, тъй като при всяка банка този период е различен. За Вас е важно, за да следите плащанията и погасяванията по картата.

Вижте най-изгодните кредитни карти

 • Такси при ползване на картата – разгледайте тарифата за картовите услуги на банките и направете сравнение. Имайте предвид, че при теглене на пари в брой на банкомат или на ПОС таксите са високи. При тези транзакции не може да се ползва гратисен период, което ще доведе до плащане на лихви за тези суми. Така, че ако имате намерение да ползване картата за теглене трябва да сте запознати с всички такси.
 • Възможен ли е кешбек – проучете условията за кешбек, за да знаете как да използвате картата си и да се възползвате от определените бонуси.
 • Необходимо ли е обезпечение – изисква ли се превод на доход по сметка или вписване на залог. Това е важно, за да сте наясно дали може да отговорите на изискванията.

Уточнете всички ценови условия още преди да сте подали искане за разглеждане на лимит. Трябва да сте наясно какви са цените, за да прецените дали Ви устройват.

Виж сравнение

Как се получава одобрение на лимит по кредитна карта?

Банките имат определени правила, които спазват при определяне на кредитни лимити по карти. При всяка банка е различно, но като цяло лимитът не надвишава 2-3 нетни работни заплати. Така всъщност се изчислява каква сума може да Ви бъде предоставена по картата. Ако желаете по-висок лимит, то трябва да обсъдите възможностите за отпускането му. При отпускане на по-висок лимит ще бъдат поставени и допълнителни условия.

Ако кредитната карта се издава на база на промоционална оферта, то лимитите са предварително определени. Така зададените лимити не се променят. В случай, че не Ви устройва определеният лимит, то ще трябва да подадете искане за разглеждане по стандартната процедура.

Кандидатствай сега

Какво следва след одобрение на лимит?

Ако условията, при които е одобрена картата са приемливи следва да подпишете договор за кредитен лимит. Едновременно с подписване на договора се подава и искане за издаване на пластика. Тя се издава в 7 дневен срок. Възможно е и експресно издаване, но се заплаща допълнително.

След като получите пластиката уточнете кога ще е активна и ще може да я ползвате. Ако картата не е активирана няма да може да се разплащате с нея.

Ако имате допълнителни въпроси може да ги обсъдите с кредитен консултант. В кредитния ни портал може да видите условията на всички банки. Подайте запитване, за да спестите време и нерви при търсене на най-добри условия.

 

Най-изгодните кредитни карти

Заяви лесно и бързо