Молба за закриване на кредитна карта – образец

Закриване на кредитна карта

Как се закрива кредитна карта и какво е необходимо? Не желаете да ползвате повече издадената Ви кредитна карта и искате да я закриете? Не сте длъжни да поддържате картата за целия срок на одобрение. Максималният срок, за който се одобряват картите е 5 години с ежегоден преглед и анализ на кредитоспособността на картодържателя. Договорът за кредитен лимит се сключва за 4 или 5 години в зависимост от условията на конкретната банка, а пластиката е валидна 2 години, като след изтичането й се преиздава. Обикновено преиздаването не се заплаща допълнително.

През срока на договора може да отправите молба за прекратяване ползването на картата без значение какъв период от време е минало от сключването му. Няма да дължите неустойки.

 

Какъв е редът за закриване на кредитна карта?

Трябва да посетите клон на банката. Не е задължително да е същият офис, в който е издадена картата, но е желателно, ако може да го посетите. Достатъчно е да носите пластиката със себе си. Не е необходимо да представяте сключения договор, тъй като в банката има образец.

Подайте молба за прекратяване на лимита и закриване на пластиката. Обикновено банките имат конкретни образци за попълване. В образеца лесно и бързо може да попълните необходимата информация. Обикновено е достатъчно да бъдат попълнени личните данни, номера на картата и да се отрази, че желаете закриване, както на лимита, така и на картата. Заедно с молбата оставяте и пластиката. Важно е във Ваше присъствие служителят на банката да пробие пластиката на магнитната лента. По този начин може да сте сигурни, че тя не може да се използва.

Ако банката не разполага с конкретен образец, то попълнете молба в свободен текст. Задължително запишете размера на кредитния лимит и номера на пластиката. Упоменете, че прилагате пластиката и поискайте входящ номер.

Подай запитване

 

Кога ще бъде закрита кредитната карта?

Картата се закрива след изтичане на 45 дни от датата на подаване на искането. Ако по някаква причина Ви е необходимо закриването да бъде в по-кратък срок, то може да потърсите от банката документ, който да удостоверява, че сте подали искане за закриване и се изчаква изтичане на 45 дневния период преди да бъде закрита картата. Този период е валиден при всички банки. Така, че ако Ви е необходимо във връзка с теглене на друг кредит, то банката, от която ще теглите кредита е наясно с изискването за изчакване на този срок. Обикновено в подобни случаи е достатъчно да се представи молбата за закриване с входящ номер от банката.

Вижте най-изгодните кредитни карти

След изтичане на този срок, ако служител на банката не се свърже с Вас е добре да потърсите информация дължите ли суми за плащане. Възможно е да са осчетоводени лихви от извършени международни транзакции. Уверете се, че всичко е погасено и не дължите никакви сума, както и че банката е закрила картовата сметка.

Ползвайте услугите на кредитен консултант, както при отпускане на кредитен лимит, така и при искане за закриване. Така ще бъдете спокойни и сигурни, че няма да бъдете подведени.

 

Виж сравнение на оферти

Избери най-изгодната