Кредитни карти за пенсионери

Какви са изискванията за кредитни карти за пенсионери?

Как се издават кредитни карти за пенсионери и изгодни ли са условията? Пенсионер сте и искате да получите кредитна карта? Трябва да проучите възможностите за издаване на карти на пенсионери. Не всяка банка разрешава издаването на карти за пенсионери. Част от банките имат конкретни кредитни продукти насочени именно за пенсионери, докато други въобще не предвиждат опцията за кредитиране. Затова, на първо място трябва да разгледате коя банка предлага подобна възможност. Лесно и много бързо това може да стане в сайта ни. Разгледайте условията и подайте искане.

Подай запитване

 

За да бъде отпуснат кредитен лимит по карта трябва да отговаряте на следните условия:

  • Много добра кредитна история – да не са допускани просрочия по ползвани кредити и лизинги. Това е задължително условие и не се правят изключения.
  • Документ, удостоверяващ пенсията – добре е да представите документ, който удостоверява размера на получаваната пенсия.
  • Кредитна задлъжнялост – не се допуска висока кредитна задлъжнялост. Ако имате и други кредити е възможно да не бъде разрешен лимит по карта или същия да бъде редуциран до минимален.
  • Превод на пенсията по сметка в банката – почти всяка банка, която отпуска кредит на пенсионер има изискване за превод на пенсията по сметка при нея. Ако имате и други кредити това трябва да бъде съобразено. В подобна ситуация трябва да подадете искане за кредитна карта в банката, от която ползвате кредит. Така ще може да изпълните условието за превод на пенсията.

Вижте най-изгодните кредитни карти

Когато банката разглежда искането Ви е важно какъв е размерът на пенсията. На тази база се определя и лимита. Изискванията са различни, но най-общо може да кажем, че кредитният лимит е 2 пъти размера на пенсията. Възможно е да бъде и по-висок, но това зависи от допълнителни фактори – работите ли допълнително, на каква възраст сте и други.

Бъдете внимателни, когато избирате оферта за издаване на кредитна карта. Ако целта е да теглите пари на банкомат разгледайте подробно таксите за теглене. По начало тези такси са високи и картата може да Ви излезе твърде скъпо. Затова, преди да подадете искане помислете добре дали е добър вариант да ползвате карта или да потърсите друга възможност за финансиране.

 

Виж сравнение на офертите

Избери най-изгодната