Какво е револвираща кредитна карта?

Револвираща кредитна карта

Търсите повече информация за кредитните карти и попадате на различни определения и условия? Срещате информация за кредитна карта и за револвираща кредитна карта? Има ли разлика между двете?

Когато става въпрос за кредитни карти имайте предвид, че това са револвиращи кредитни карти. Накратко револвираща кредитна карта означава, че имате определен кредитен лимит. Ползвате суми от този лимит през периода му на валидност и връщате цялата изразходвана сума или минимална месечна вноска. При погасяване на суми, лимитът отново е на разположение, като неизразходваната част от него може да я ползвате по всяко време без да уведомявате банката.

Избери и заяви кредитна карта

 

Лимитът по кредитната карта е валиден 1 или 2 години в зависимост от това от коя банка е картата. Част от банките одобряват лимит за 1 година. Преди изтичането на тази една година, банката преразглежда кредитния лимит и може да одобри ползването му за следваща година. През този период, в който имате одобрен лимит може да усвоявате и погасявате суми от картата многократно. За банката е важно да не излизате в просрочие и да плащате задълженията си редовно. Погасяването също е по избор на картодържателя – погасяване на минимална вноска, на част от сумата, която не може да бъде по-малка от минималната вноска или на цялата изразходвана сума.

Точно тази възможност да ползвате определения лимит многократно в периода му на валидност определя и функцията на кредитната карта като револвираща. Всяка една кредитна карта е револвираща независимо от логото, под което е издадена.

Кандидатствай тук

Предимства на револвираща кредитна карта

  • Усвояване на суми от лимита според необходимостта без да е нужно банката да бъде уведомявана;
  • Погасяване на задължения според възможностите;
  • Многократно усвояване на суми до свободния кредитен лимит;
  • Възможност за безлихвено ползване на средствата – при ползване на картата в търговски обекти и в интернет;
  • Плащане на битови сметки без такси;
  • Подновяване на лимита при редовно плащания на задълженията по него.

Предимствата на кредитната карта са много при условие, че я ползвате по предназначение и добре управлявате плащанията с нея.

 

Виж сравнение на офертите

Избери най-изгодната


Полезно:

paydayИзбери кредитна карта

paydayЗа колко време се издава кредитна карта?

paydayВиртуална кредитна карта

paydayСъдействие за кредитна карта

paydayКредит овърдрафт

paydayИзбери заем онлайн