Какво е главница по кредит?

Главница на кредит – определение

krediti-online-bg

Главница по кредит е сумата, която е отпусната от дадена кредитна компания под формата на заем без начислени лихви върху нея. Върху главницата се начислява и определения лихвен процент, който предварително сте договорили.

Когато изплащате своя кредит погасявате едновременно и двете. По-голямата част от вноската е за погасяване на главницата по заема. Другата част е за лихвата върху кредита. Колкото по-малък е остатъкът от главницата, толкова по-малка е и сумата, която отива за лихва.

Защо плащаме не само главница по заем, а и лихва?

Много хора се чудят защо не връщат толкова, колкото са взели? Когато някой заеме дадена сума, кредиторът не може да я използва през това време и е необходимо поради тази причина да му бъде дадена компенсация. Именно за това почти всеки кредит е с лихва и не е достатъчно да бъде изплатена само главницата.

Виж кредитните оферти в момента

krediti-online-byrzi

Как се изчислява главница по кредит?

Най-лесен и бърз начин е да ползвате кредитен калкулатор, тъй като ще получите цялостна информация не само за месечните вноски, но и за оскъпяване на кредита. Може да разиграете различни погасителни планове и да разгледате как се променят вноските и оскъпяването. Може да заложите желан срок на кредита в месеци, но дали банката ще одобри този срок е въпрос на изчисления и анализ на кредитоспособността. Така, че предварителните примерни погасителни планове може да ги ползвате само информативно.

Подай запитване

Главница – значение

Месечната погасителна вноска по кредита съдържа главница и лихва. В зависимост от вида на погасителния план се определя и каква част е главница и каква лихва, т. е. дали главницата е по-голяма част в месечната вноска. Кредитополучателят има право на избор на погасителен план, но не винаги банките дават такава възможност. Така, че когато обсъждате възможностите за финансиране с банката, може да поискате сравнение на двата вида погасителен план – с равни главници и анюитет. Когато направите сравнението ще може да изберете и по-изгодния за Вас.

Заяви заем онлайн

Предсрочно погасяване на главница по кредит

По кредит може да погасите главницата частично или напълно. Преди да отправите молба за предсрочно погасяване се информирайте дължите ли такса и в какъв размер.

Ако погасявате частично главницата, то следва да подпишете и нов погасителен план. Ваш е изборът какъв да бъде погасителният план след погасяването – запазва се срока на кредита и се намалява вноската или срокът се скъсява и вноската остава същата.

 

Най-изгодните кредити

Сравнение на оферти и безплатни консултации