Втора ипотека

Втора ипотека

Две ипотеки едновременно Възможно ли е да бъдат учредени две ипотеки върху имот? По принцип е възможно да се учредят няколко ипотеки. Въпросът е каква е целта и до колко е оправдано подобно действие? Трябва да направим разграничение между това да бъде вписана втора по ред ипотека при рефинансиране на Виж още >>>

Ипотечен кредит – такси

Ипотечен кредит - такси

Какви са таксите при ипотечните кредити? Информирайте се за всички такси преди да предприемете стъпки за теглене на ипотечен кредит. Освен таксите по кредита, трябва да предвидите нотариални такси и такси за вписване на ипотеката. Всички такси може да бъдат изчислени предварително. Като суми не са никак малки, затова трябва Виж още >>>

Ипотечен кредит – уловки

Ипотечен кредит - уловки

Уловки при теглене на ипотечен кредит Какви уловки може да има при офертите за жилищни и ипотечни кредити и за какво трябва да внимавате? Тегленето на ипотечен кредит е важна стъпка. Не бива да се пренебрегват условията, при които може да бъде отпуснат. Възможностите са различни, рекламите изглеждат привлекателни, но Виж още >>>

Ипотечен кредит – заплата

Ипотечен кредит – заплата

Ипотечен кредит – изискване за работна заплата Какви доходи трябва да докажете, за да получите ипотечен кредит? Така зададен въпросът е много общ. За да може да се определи какъв размер кредит може да ползвате е необходимо да се уточнят някои детайли. Важни въпроси са какъв е осигурителният доход, получавате Виж още >>>

Ипотечен кредит – данъчни облекчения

Ипотечен кредит - данъчни облекчения

Облекчения за млади семейства Възможността за облекчения за млади семейства с ипотечни кредити не трябва да се пренебрегва. Има определени условия, на които трябва да отговаряте. В случай, че отговаряте, то може да се възползвате от тези данъчни облекчения. Данъчни облекчения за млади семейства с ипотечен кредит Облекченията се ползват Виж още >>>

Ипотечен кредит – гратисен период

Ипотечен кредит - гратисен период

Какво означава гратисен период при ипотечен или жилищен кредит? Гратисен период е периодът от срока на кредита, през които е предоставена възможност да не се дължи и заплаща лихва и главница по кредита. Гратисен период за лихва и главница едновременно реално съществува само на теория. На практика банките предоставят единствено Виж още >>>

Ипотечен кредит – ГПР

Ипотечен кредит - ГПР

Какво представлява ГПР по ипотечен кредит? Годишният процент на разходите (ГПР) ни показва пълното оскъпяване по кредита. То е от съществено значение, защото не само лихвата е определяща и от значение за това колко изгоден е кредитът. В ГПР са включени всички разходи – лихви (за промоционален период и след Виж още >>>

Ипотечен кредит без първоначална вноска

Ипотечен кредит без първоначална вноска

Кредит без първоначална вноска Възможно ли е да бъде отпуснат кредит без първоначална вноска? В общия случай може да кажем, че всяка банка изисква първоначална вноска. Ако имате собствен недвижим имот, искате да го ипотекирате и да ползвате средствата за ремонт, реконструкция или за други цели, то банката ще вземе Виж още >>>

Ипотечен кредит за панелен апартамент

Ипотечен кредит за панелен апартамент

Кредит за панелно жилище Насочили сте към покупка на панелно жилище и търсите ипотечен кредит? В последните години се промени подходът на банките по отношение финансирането на панелни жилища. Преди време беше доста ограничено кредитирането. Като имаме предвид, че и пазарните оценки не са високи, то за да закупите панелен Виж още >>>

Ипотечен кредит „на зелено“

Ипотечен кредит "на зелено"

Кредит за закупуване на жилище „на зелено“ Банките имат много и различни оферти за кредитиране. Възможни са и много гъвкави индивидуални условия за ипотечен кредит. Когато става въпрос за финансиране „на зелено“ има специфични моменти и особености при отпускане на кредити. Не бързайте да се договаряте нищо със строителя, ако Виж още >>>