Фирмени кредити

Фирмени кредити

Фирмени кредити до 100 000 лв.

Виж повече

Фирмени кредити до 1 000 000 лв.

Виж повече

 

  • Нужна Ви е финансова подкрепа, под формата на заем за стартиране на нов бизнес? Към момента в България съществуват много варианти, а ние ще ви помогнем да откриете най-добрия за Вас.

 

kredit-po-telefonaФирмените кредити са много важен сегмент от една работеща икономика и те са задължителни за реализацията на стабилен и работещ бизнес. В този смисъл, това са кредити, които обслужват малкия и средния бизнес на фирми, които работят на територията на България или на големи компании и корпорации, които обхващат големи сектори от икономиката. За да се случат фирмени кредити според вида бизнес, банките имат критерии да кажат, коя е голяма и коя малка компания. Проследява се документацията по основните показатели като оборот, приходи и разходки, активите, други кредитни взаимоотношения преди предстоящия и т.н.

 

Според предназначението си, фирмените кредити отиват в няколко направления. Много разпространен продукт са кредитите за оборотни средства, които обслужват фирмите за тяхната основна дейност, свързана със закупуване на материали, стоки, за покриване на текущи разходи, за закупуване на различни активи и т.н.; един вид за закупуване на краткотрайни активи. За дълготрайни активи обаче и за тяхното придобиване се използват така наречените инвестиционни кредити. Те са свързани със планови ремонти и разширявания, със закупуване на акции или дялове от други дружества и т.н.

 

От своя страна различните кредити за фирми се развиват според конкретните особености на сключваните договори за кредит. Кредитната линия например краткосрочен кредит свързан с оборотните средства, където на тяхната база се изработва план за погасяване и усвояване. Това е удобно и за банките и за фирмите и затова една кредитна линия може да се ползва за повторни усвояване. Друг кредит обвързан с оборотните средства, е такъв, в който се договаря междинен срок, според който се определя точни параметри за срока на усвояване и погасяване, за гратисен период, но в рамките на този срок, не се допуска револвиране на кредита. Популярен фирмен кредит е кредит овърдрафт, който помага на фирмите да покрият текущ недостиг на средства, да покрият задължения, но плащания, за които гаранция е оборота на фирмата.

 

Фирмените кредити са много различни от потребителските и ипотечните кредити, защото съдържат в себе си много различни пазарни отношения. Залогът може да бъде ипотекиран имот собственост на фирмата или право на строеж върху имот собственост. Обезпечението може да бъде върху налични съоръжения на фирмата, стоки, върху МПС-гаража на фирмата, машини в зависимост от индустрията. Друг вид обезпечение може да дойде от парични средства на фирмата – те може да са във валута, която е разпознаваема от БНБ в ежедневните й курсове за обмен, в лева; суми блокирани по депозитни сметки или разплащателни такива. Поръчителството също е налично и трябва да се извърши от лица имащи право на кредит според нормативните уредби. Залогът върху вземания също е работещ вариант.

Кандидатстване за ипотечен кредит срещу залог на недвижим имот

krediti-online-byrzi