Фирмени кредити до 200 000 лв.


 Желаете ли да направите нововъведения във вашата фирма, за които са ви нужни бързи пари на заем до 200 000 лв.? Ако обмисляте да инвестирате в  повишаване квалификацията на вашите служители, нови технологии и средства за устойчива мобилност, ако се нуждаете от повече пространство като сгради и офиси. Ако сте решили да отворите фшрма и ви трябват пари за да стартирате. Значи Вие не нуждаете от фирмен кредит с ниска лихва. Тук ще ви запознаем с няколко изгодни предложения, които може да вземете в предвид, когато обмисляте да превърнете вашите добри идеи в реалност.

Фирмени  кредити до 200 000 лв. Изгодни и евтини оферти.

 

Заем Оборотни средства “Инвест Динамика” от АД Инвестбанк

АД Инвестбанк предлага бизнес кредит за оборотни пари“Инвест Динамика” се отпуска върху разплащателната сметка на клиента като овърдрафт чрез стандартна или револвираща схема. Най-основните му показатели са:

– аргумент за одобрение на клиент, могат да бъдат неговите нетни, официални приходи, които той е декларирал от продажби през изминалата календарна година.

– Този заем може да бъде в българска валута или в евро, изчислено на стойност на 200 000 лв.

– Фирмените кредити със стандартен план максималният срот за погасяване е три години.

-Атрактивни лихвени проценти и лихви-бонуси.

– Изгодни отстъпки и възможности за бизнес кредитни карти с условия като за специални клиенти.

– Заемът има следните обезпечения – ипотека върху движимо и недвижимо имущество,  обработваема земя или върху съоръжения или чрез блокирането на финансови средства по личната банкова сметка на кредитоискателя.

– Материалните обезпечения подлежат на застраховане на стойност до 100 % от пазарната им равностойност и не по-малка от оставащия дълг.

www.ibank.bg

 

Фирмен кредит за закупуване на оборудване предлага Пощенска банка.

Бизнес заемът до 200 000 лв. може да получите от Пощенска банка. Този финансов продукт ви дава възможност да разширите и усъвършенствате своята фирма, за да бъдат вашите стоки и услуги по-модерни и по-конкурентноспособни. С този вид заем вие реално може да дадете живот на своите добри идеи, превръщайки ги в проекти, чрез които да оптимизирате вашия бизнес. Най-съществените актуални параметри на този заем са:

– Гратисният период е голям – до 6 месеца.

– Отпуска се в български лева или в единната европейска валута.

– Изключително дълго, разсрочено плащане с гарантирано фиксирана лихва.

– Погасяването става чрез  еднакви месечни парични  вноски.

– Лихвата на месец се изчислява персонално, в зависимост от реалните възможности на кредиискателя.

– Тарифите на кредитния доставчик за юридически лица ще определят Вашите комисионни и такси.

– За най-малко половината от отпуснатите пари, ще трябва да представите на банката документ, с който да покажете как усвоявате дълга.

– Видове материални обезпечения по заема – Залог върху автомобил, част от сграда или поръчителство от друго лице или фирма.

www.postbank.bg

 

krediti-online-byrzi

firmeni-krediti-do-200000-leva


Вижте още:

paydayКредит за стартиращ бизнес

paydayРеволвиращ кредит

paydayКредит срещу имот

paydayКак да изтегля овърдрафт?

paydayЗаяви най-добрата оферта