Учредяване на ипотека

Вписване на ипотека

Ще теглите ипотечен или жилищен кредит? То неминуемо ще стигнете до момента на учредяване на ипотека. В зависимост от структурата на сделката се вписва законна или договорна ипотека. Това какъв ще е вида на ипотеката се определя от банката. Може още в предварителните разговори да уточните и вида на ипотеката.

Най-изгодните ипотечни оферти

Сравнение на оферти и безплатни консултации

Какво е необходимо за вписване на законна ипотека?

От гледна точка на документите, които са необходими имайте предвид, че няма разлики независимо дали говорим за законна или договорна ипотека. Юрист на банката разглежда изисканите и представени от Вас документи за имота и на базата на тях дава правно становище за това може ли имотът предложен за обезпечение да бъде ипотекиран, има ли пречки за това, както и набавяне на конкретни документи, ако е необходимо. Ако правното становище е положително и не се изискват други допълнителни документи, то може да сте сигурни, че въпросът с документалното оформяне на ипотеката е решен.

Оформянето на самата ипотека е задача на банката и нотариуса по сделката. След като бъде подготвен проект на ипотеката може да изискате документите за предварителен преглед и запознаване с тях. Това е добре да го направите преди сделката, за да сте запознати с това какво ще подпишете при нотариуса.

При нотариуса следва да подпишете нотариален акт за покупко-продажба и всички документи свързани с него, а ангажимент на банката е да подготви от нейно име и внесе молба за вписване на законна ипотека.

По всички въпроси свързани с ипотечен или жилищен кредит и договаряне на условия заявете безплатна консултация в сайта ни. Ние ще Ви окажем пълно съдействие на всеки един етап от сделката. Ще Ви помогнем да получите и изберете най-изгодната оферта за ипотечен кредит.

Подай запитване

Какво е необходимо за учредяване на договорна ипотека?

Ако сте осигурили всички необходими документи за имота и имате положително правно становище, че може предлаганият от Вас имот да се ипотекира, то следва единствено да уточните с банката какви документи е необходимо да носите със себе си в оригинал при нотариуса в деня на сделката.

Разбира се, предварително се запознайте с проекта на договорна ипотека, който е подготвил банката. Ако имате въпроси е добре да бъдат коментирани и уточнени преди сделката. В деня на сделката нотариуса прави прочит на ипотеката във Ваше присъствие и представител на банката, подписвате акта и същият ще бъде внесен в служба по вписванията още същият ден.

Независимо от това каква ипотека ще бъде вписана е необходимо време за самото отбелязване в Агенция по вписванията. Най-краткият срок за получаване на удостоверение за тежести е 3 дни. След като получите тежестите ще може да ползвате и суми от кредита.

Отправете запитване в нашия кредитен портал и ще получите безплатна консултация по всички въпроси за ипотечното кредитиране. Ще Ви помогнем в избор на банка и най-добра оферта за ипотечен или жилищен кредит.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Заяви безплатна консултация и съдействие