Условия за ипотечен кредит

Условия за ипотечен кредит

Какви са условията за получаване на ипотечен кредит?

Вижте как може да получите изгодна оферта за ипотечен кредит и на какви условия трябва да отговаряте. Всяка финансова компания има специфични изисквания към кредитоискателите, но има и общи такива, които са валидни за всички.

Условия за отпускане на ипотечни кредити

Кредитна история – за получаване на ипотечен кредит трябва да не сте допускали просрочия и да имате „чиста“ кредитна история. Разбира се, ако има допуснато инцидентно просрочие, то не следва да окаже негативно влияние, но все пак трябва да бъде обяснено.

Кредитоспособност – трябва да докажете дохода си и той да бъде достатъчен, за да отговори на изискванията на банката за допустим процент на задлъжнялост. Как може да определите каква е задлъжнялостта? Всички месечни задължения, които имате по действащи кредити плюс вноската по новия ипотечен кредит отнесен към чистия доход, който получавате не трябва да превишава определения от банката процент. Този процент е между 50 и 60%.

Самоучастие – наличие на собствени средства при закупуване на жилище е задължително условие. Трябва да предвидите освен разходите по кредита и по ипотеката, и средства за самоучастие в сделката. Обикновено се изисква 20% самоучастие, но е възможно да се опитате да договорите по-нисък процент.

Най-изгодните оферти за ипотечни кредити

Безплатно съдействие от кредитен консултант

Условия за жилищни кредити

Условията за теглене на жилищен кредит са идентични като тук трябва да обърнете внимание на предварителния договор, който ще сключите с продавача на имота. Важно е как ще бъде описана цената на имота и начина на плащане. Също така са важни и сроковете на плащане, защото те трябва да бъдат съобразени с отпускане и усвояване на средства от кредита. Преди да подпишете предварителен договор трябва да съгласувате клаузите и с банката.

Заяви безплатна консултация

Ипотека – условия

Основно изискване на банката е ипотеката да бъде първа по ред в нейна полза. Ако има и други вписани ипотеки, които не са заличени банката няма да отпусне кредита. Ще сте направили всички разходи, ще сте извървели пътя по одобрение на кредита и ипотекиране на имота и няма да може да получите средствата, ако „изникне“ ипотека, за която не знаете и не може да бъде заличена междувременно. Дори и да може да се заличи, това означава удължаване на срока, в който ще може да получите средствата и да платите на продавача на имота, което от своя страна води до нарушаване на подписания договор.

Всички тези условия трябва да бъдат добре съблюдавани, за да не възникне проблем, поради който да не може да усвоите кредита и платите жилището. Освен това, в процеса на договаряне с банката е възможно да бъдат поставени и редица допълнителни условия, които ако не бъдат изпълнени, могат да доведат до невъзможност за обслужване на кредита. Трябва да бъдете много внимателни!

Напълно безплатно ние може да Ви съдействаме в избора на банка и най-изгодна оферта за ипотечен кредит. Ще Ви консултираме по всички възникнали въпроси в процеса на договаряне на кредита. Ще спестите време и нерви, и ще получите професионална консултация.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Заяви безплатна консултация и съдействие


Вижте още:

paydayНай-изгодни ипотечни кредити

paydayИпотечен кредит с най-ниска лихва

paydayИпотечен кредит без първоначална вноска

paydayИпотечен кредит – 100% финансиране

paydayЛихви по ипотечни кредити

paydayИпотечен кредит – такси

paydayСравнение на кредити