Условия за ипотечен кредит

Интересувате се от условията на паза за ипотечни кредити?

Всеки от нас иска да има стабилност, а финансовата стабилност е нещо, към което всеки човек се стреми. А къде можем да получим по-добро усещане за топлина и уют, ако не и у дома? Този “дом” обаче е много сложен за придобиване. Въпреки това в България има няколко варианта, благодарение на които хората, които мечтаят за свой дом, могат да получат кредит. С този пост ще разгледаме условията за отпускане на ипотечен заем у нас.

krediti-online-byrzi

Условия за отпускане на ипотечни кредити

Нека да видим какво представлява ипотечният кредит с неговите предимства и условия за кредитиране.

Ипотечният кредит е различен от заема за недвижими имоти. Бихме искали да изясним  този аспект, тъй като може да възникнат недоразумения сред потребителите, които искат да получат достъп до този вид кредитиране.

Приликата между ипотечните кредити и кредитите за недвижими имоти се изразява в това, че и при двата вида заем можете да продадете дома си, без да плащате авансовия кредит, само въз основа на споразумението, издадено от компанията, която ви дава кредита. Това обаче става при условие, че определената сумата в договора сума (кредитно салдо, актуална лихва и други комисионни), се превежда редовно от вас в съответната сметка на заемодателя. Така можете да получите заем с максимален срок на погасяване, което е предимство, тъй като плащате по-ниски месечни лихви.

 

Условия за жилищни кредити

Когато искате да получите достъп до ипотечен кредит, има няколко критерия за допустимост, наложени от банката. Най-често срещаните са следните:

Трябва да сте  на възраст най-малко 18 години и не повече от 65 години  (в края на периода на кредита).

Трябва да имате поне една година трудов стаж, но в зависимост от вътрешните процедури на заемодателя, може да ви бъдат отпуснат заем и ако имате три или шест месеца стаж в организацията, в която работите. Ако нямате влошена кредитна история, минималния трудов стаж на текущата ви работа може да бъде 6 месеца.

Главните условия са да имате нужда от минимален доход и от авансово плащан, т.е. самоучастие. Обикновено размерът на аванса е около 15-20% от покупната цена на жилището. Препоръчително е да получите достъп до кредит във валутата, в която се превежда заплатата ви ежемесечно.

Условия за ипотечен кредит