Терра Кредит – мнения

Терра Кредит – мнения и информация

download (1)Небанковите кредитни компании, които предлагат услугата бързи кредити в България са най-разнообразни според продуктите, които предлагат. Има фирми, които предлагат повече кредитни продукти, но има и такива, които се ориентират в строго специализирано предоставяне на финансови услуги. Такава е кредитната политика на Терра Кредит, която има онлайн сайт, но предоставя кредити в офисите си в цялата страна.

 

krediti-online-byrzi

Терра Кредит – обща информация за компанията и продуктите й

“Терра Кредит” ООД е пълното наименование на компанията. Тя е създадена като финансова институация, регистрирана и лицензирана от БНБ, като предлага отпускане на заеми и лизингови продукти. Услугите са изложени в онлайн сайта на компанията, като сайтът дава подробна информация за това как да се изтегли кредит, но онлайн кандидатстването не е сред предлаганите услуги

Видове кредити от Терра Кредит

Терра Кредит предлагат сравнително малки потребителски бързи заеми в диапазон от 100 до 2000 лева. Периодът за изплащане зависи от кредитния продукт и може да бъде от 10 до 52 седмици или от 3 до 12 месеца. Изплащането на заема и всички такси са предварително договорени, и няма предвидени такива след като договорът влезе в сила.

Компанията предлага и по-голям заем, който се отпуска само с обезщетение и за суми в размер от 2000 до 100 000 лева. Автомобилен лизинг също е сред предлаганите продукти, като всички предложения се случват чрез разговор с кредитен консултант, работещ за компанията. Лицето ще се погрижи да разберете всичко, което е важно за кандидатстване, условията, изискванията и възможностите за физическите лица, потенциални клиенти на компанията.

krediti-online-byrzi