Такса предсрочно погасяване ипотечен кредит

 Нека първо да кажем, че това е експертен въпрос. Експертен дотолкова доколкото засяга банковото право, отношението на банките към своите кредитополучатели и отношението на държавата спрямо хората, които са изтеглили ипотечен кредит. Такса предсрочно погасяване на ипотечен кредит се плащаше дълги години от потребителите на такъв вид кредити, защото банките се застраховат срещу това да получат сумата, която е била пресметната в първоначалния договор с физическото лице.

Днес обаче, такава такса няма. Или поне няма за физически лица с ипотечен кредит, които са изплатили своята дванадесета вноска от началото на сключването на договора по кредита. Банката няма право да ви размотава, нито да изисква от вас каквато и да е наказателна такса за погасяване на ипотечния кредит предсрочно или за неговото рефинансиране. Тоест казано с цифри, през първата 1 година от изплащането на ипотечния кредит, банката има право да наложи наказателна такса, която е в рамките на 1% от цената на кредита.

Каквото и да ви казват кредитните инспектори, след като е преминал този дванадесет месечен период, вие може да сте спокойни или поне относително спокойни, защото банките не изглежда да показват активност в разясняването на тази информация на своите потребители. Затова относно въпроси, които засягат такса предсрочно погасяване на ипотечен кредит, най-добре е да се консултирате с независими експерти, които ще ви кажат правата и задълженията.
След като бе определен и закона за ипотечните кредити, вие като кредитополучатели и като хора, които искат да рефинансират кредита си, не следва да бъдете занимавани с такива въпроси, които само могат да ви разколебаят. Правото и законите са на ваша страна, достатъчно е само да поискате да извършите законните процедури, които да доведат до намаляване цената на ипотечния ви кредит.

 kredit