Предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Имате намерение да погасите предсрочно ипотечен кредит и се интересувате каква е таксата? Кога се начислява и дължи?

Ако разполагате със свободни парични средства във всеки един момент от срока на кредита може да направите предсрочно погасяване. Важно е да знаете има ли такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Безплатно съдействие от кредитен консултант

Ипотечен кредит – предсрочно погасяване

Правилото при предсрочно погасяване е, че ако погасявате през първите 12 месеца от отпускане на кредита дължите такса. В случай, че погасявате след като са изминали 12 месеца, погасяването се извършва без такса за предсрочно погасяване. Разбира се, добре е да се съобразите с това, тъй като таксата за предсрочно погасяване няма да е никак малка като сума.

Задължително проверете клаузата за предсрочно погасяване в договора за кредит. Вижте как е описана и обсъдете с кредитен консултант.

Как се прави частично погасяване по ипотечен кредит?

При частично погасяване на главница от кредита задължително трябва да се уточни какъв ще е погасителният план след погасяването. Възможностите са две:

  • Запазване срока на кредита и намаляване на вноската
  • Запазване на вноската и намаляване срока на кредита

Предварително обмислете и двата варианта. Ако плащаната до момента месечна вноска Ви затруднява, то изберете запазване на срока и намаляване на вноската.

Вижте най-изгодните кредити

От гледна точка на оскъпяването по-добър вариант е да намалите срока на кредита и да запазите плащаната до момента месечна вноска. Колкото срокът на кредита е по-кратък, толкова оскъпяването в края на периода ще бъде по-малко. Това е по-добрият вариант за погасителен план след предсрочно погасяване. Но при условие, че няма да се затруднявате да изплащате месечната вноска. Затова, предварително помислете кои от двата варианта ще е по-добър за Вас.

Подай запитване

Подава ли се молба за предсрочно погасяване?

След като сте осигурили сумата, която желаете да погасите трябва да оформите и подадете молба за предсрочно погасяване. В молбата следва да опишете подробно всички детайли. Уточнете начина на погасяване на кредита след намаление сумата на главницата. Ако банката няма конкретен образец, попълнете молба в свободен текст. Задължително запишете един от двата варианта на погасителен план, който избирате. Ако не посочите такъв, твърде вероятно е банката да запази срока на кредита и да намали месечната вноска. Това, обаче няма да е изгодно за Вас от гледна точка на оскъпяване на кредита.

Вземете входящ номер на молбата, за да може да проследите кога е извършено погасяването. Банката е задължена предсрочното погасяване да се извърши в същия ден на подаване на молбата, ако сте осигурили средствата по сметка. Ако погасяването не се извърши в същия ден, то следва да се направи с вальор – датата на молбата. Затова е важно да проследите процеса.

Заяви безплатна консултация

Как се намалява главницата при предсрочно погасяване на ипотечен кредит?

В деня на подаване на молбата банката извършва намаляване на главницата с исканата от Вас сума. От същия ден лихвата се преизчислява за останалия период от време.

Дължи ли се наказателна лихва?

Когато искате да бъде направено предсрочно погасяване не дължите наказателна лихва. В зависимост от периода на погасяване се заплаща или не такса за предсрочно погасяване, но наказателна лихва не се заплаща. В случай, че към датата на предсрочно погасяване има просрочена сума по кредита, първо се погасява просрочието и дължимата наказателна лихва за просрочие. След това с остатъка се извърша предсрочно погасяване на главницата по кредита.

Най-изгодните ипотечни оферти

Сравнение на оферти и безплатни консултации


Вижте още:

paydayТакси при ипотечен кредит

paydayУсловия по ипотечен кредит

paydayКак се заличава ипотека?