Съдлъжник по кредит

Съдлъжник по банков кредит

Ще теглите кредит и се интересувате какви са изискванията и кога е необходим съдлъжник? Изискванията като цяло са еднакви, въпреки че всяка банка си има своя кредитна политика. Съдлъжник по кредит обикновено е съпруг/а на кредитоискателя. Двамата съпрузи задължително участват в кредита заедно.

Какво е съдлъжник по договор за кредит?

При семейни двойки официално сключили граждански брак участието на съпруга/та е задължително условие. Не се допуска единият да бъде изключен от кредита. Възможно е, но в случай на процес на развод и същото трябва да бъде доказано. При съжителство на семейни начала не е задължително партньорът да участва и да подпише договора за кредит. Ако по някаква причина кредитоискателят желае да се включи и партньора му, то банката ще го приеме.

Ако си задавате въпроса как банката ще установи семейния статус, то трябва да знаете, че в комплекта първоначални документи се изисква представяне на съответното удостоверение. Ако сте семеен е нужно копие от акта за граждански брак, при развод – решението за развод, а несемейните представят справка за гражданско състояние, която се изважда от съответната община.

Подай запитване

Съдлъжник по ипотечен кредит

Солидарен длъжник по ипотечен кредит задължително се изисква и това, както казахме по-горе е съпруг/а на кредитоискателя или негов/неин партньор. Изискването за солидарен длъжник строго се следи от банките. Отговорността на съдлъжника по кредита е солидарна с кредитополучателят. Двамата имат равни права да ползват сумите от кредита и съответно задължения да погасяват редовно месечните вноски.

Съдлъжникът трябва да отговаря на всички изисквания на банката. Проверяват се доходите, кредитната история, задлъжнялост и кредитоспособност. При наличие на просрочия по ползвани кредити или лоша кредитна история, банката ще откаже кредита независимо, че става въпрос за обезпечен кредит с ипотека.

Заяви безплатна консултация

Погасяване на кредит от съдлъжник

Ако кредитът не се погасява редовно, а се допускат закъснения и банката има влошена комуникация с кредитополучателя, се обръща към солидарния длъжник. Телефонни обаждания и писма се насочват и към двамата участници в кредита. Изключително неприятна става ситуацията, когато двамата са в лоши взаимоотношения и в същото време кредитът не се погасява. Тогава банката бързо предприема следваща стъпка по събиране на вземането си.

Затова, ако имате проблем или нарушена комуникация с кредитополучателя, то може да уведомите и банката за това. Няма да бъде разрешено да бъдете отписан като съдлъжник, но ще се търсят по-бързо варианти за погасяване преди да са предприети стъпки към Вас като солидарен длъжник. Като съдлъжник носите еднаква отговорност по погасяване на задълженията с кредитополучателя.

Вижте най-изгодните кредити

Солидарен длъжник по фирмен кредит

При фирмените кредити има много специфични особености. Определящо дали ще има съдлъжник или съдлъжници по кредита е вида и структурата на дружеството. Също така в какво финансово състояние е, какъв рисков профил и рейтинг има фирмата и какъв кредит ще се тегли.

Има банки, които задължително изискват собствениците на фирмата да бъдат солидарни длъжници. При други банки това не е задължително условие. За да сте сигурни най-добрият вариант е да бъде коментиран конкретния казус.

Преди да подадете искане за кредит заявете консултация. Разгледайте информацията и предлаганите оферти от банките в сайта ни и отправете запитване към нас. Ще се свържем с Вас и ще обсъдим искането и всички въпроси свързани с него. Ще Ви помогнем в избора на най-добро предложение за кредит.

Избери кредит онлайн

Заяви бързо и лесно с 1 клик