Стоков кредит

Какво е стоков кредит?

Предложения за стокови кредити има много и от различни кредитни компании. Освен това, определени вериги магазини предлагат и собствена схема на изплащане с цел да обхванат по-голяма група потребители. Закупуването на стока на изплащане е много популярен и широко използван метод за пазаруване. Все повече хора ползват този начин, за да закупят стоката, от която имат нужда. Това доведе и да предлагането на различни варианти за финансиране. Все пак, винаги може да изтеглите кредит, за да финансирате покупка. Ако Ви трябват пари веднага, може да се възползвате от бърз кредит.

Заяви кредит онлайн

Какви са възможностите за получаване на стоков кредит?

  • Разсрочено изплащане на закупената стока към търговеца – предлагат се конкретни погасителни вноски за определен период. Този начин на изплащане има и своите недостатъци, тъй като не е съобразен с месечния Ви бюджет. Именно затова прибягвайки към подобен вариант трябва да бъдете внимателни и сами да направите реална преценка на възможностите;
  • Бърз кредит за закупуване на определена стока – кредитът ще бъде отпуснат до минути и може да заплатите стоката веднага. Погасяването може да го определите Вие, тъй като се дава такава възможност.
  • Потребителски кредит – ако става въпрос за по-голяма сума пари, то може да кандидатствате за потребителски кредит.

Кой вариант да изберете зависи от оскъпяването и възможностите за погасяване на задължението.

Подай запитване

 

Отпуска ли се безлихвен стоков кредит?

С безлихвените кредити трябва да се внимава независимо, че са обявени за такива. Може да се определи дали наистина са безлихвени след като се разбере какъв е начинът на отпускане и принципът на погасяване.

Предоставят се безлихвени кредити, но при определени условия. Например, фирмите за бързи кредити отпускат такива, в случай че до момента кредитоискателят не е бил клиент на компанията. По същия начин е възможно да се отпусне и стоков кредит. За да сте сигурни в това задължително прочетете условията и обсъдете неясните точки.

Вземи заем

Калкулатор при стоков кредит

За да направите изчисления ще е необходима информация за дължима лихва по кредита. Ако кредитът е безлихвен, то единствено трябва да се съобразят изискванията на компанията по отношение на срока за връщане. Възможно е да има ограничение в броя на месеците, в които трябва да се погаси задължението.

Възможно ли е предсрочно погасяване на стоков кредит?

Предсрочно може да изплатите всяко едно задължение. При тегленето на стоков кредит уточнете вариантите за предсрочно плащане с конкретната компания, която разсрочва задължението. Така ще бъдете сигурни в условията, които предлага за погасяване.

 

Топ кредити онлайн

Заяви бързо и лесно с 1 клик