Рефинансиране на бързи кредити без доказване на доход

Рефинансиране на бързи кредити без доход

Имате бърз кредит, който искате да рефинансирате? Проучете възможностите за рефинансиране, които предлагат другите финансови компании. Вариантите за рефинансиране на бърз кредит са:

 • Рефинансиране от небанкова финансова институция – всяка една фирма за бързи кредити предлага варианти за рефинансиране на кредити. Вижте подробно условията, при които се отпускат кредитите и сравнете с условията по Вашия кредит.
 • Рефинансиране от банка – банките също предлагат бързи кредити. В повечето случаи се обследват доходите. Може да проучите възможностите за финансиране от банка без да се разглеждат доходи.

Вижте най-изгодните кредити

Много е важно каква е целта на рефинансирането. Ако искате да получите по-добри ценови условия трябва внимателно да направите калкулациите на разходите, за да определените ефективността от предприемане на подобни действия. Ако, обаче едновременно с рефинансирането искате да получите допълнителна сума, с която да разполагате, то направете сравнение с текущите условия, ако подадете искане в компанията, от която ползвате вече кредит. Така ще може да се направи преценка има ли смисъл да сменяте институцията, от която ползвате кредит или да поискате увеличение на съществуващия бърз кредит.

Кандидатствай тук

 

Какви са стъпките за рефинансиране на кредит без доказване на доход?

 • Разгледайте офертите на кредитните институции и селектирайте тези, при които не се разглеждат доходите;
 • Сравнете условията между различните кредитни компании като направите всички изчисления на разходите;
 • Проведете разговор с кредитен консултант и обсъдете искането си. Коментирайте ефекта от евентуално рефинансиране;
 • Уточнете условията, при които ще Ви бъде отпуснат кредита, както и самият процес, за да сте наясно какво ще се изисква от Вас;
 • След като подадете искане и получите одобрението, много внимателно прочетете условията, при които е одобрен кредита. Преди да подпишете договора още веднъж направете съответните калкулации на база одобрените параметри.
 • Обсъдете и начина на погасяване на задължението – ангажимент на кредитната компания, която рефинансира кредита ли ще бъде или Ваш, след което да представите съответните документи. Обикновено превода на средствата се извършва от кредитната институция, след което кредитополучателят има ангажимент да подаде искане за погасяване и представи документ за погасен кредит.
 • Уверете се, че всички задължения са покрити и сметката Ви ще бъде закрита.
Заяви заем

За какво да внимаваме при рефинансиране на бърз кредит?

 • Ценовите условия – какви ценови параметри може да договорите, за да прецените има ли ефект рефинансирането или само ще изгубите време и допълнителни средства;
 • Какви документи са необходими – в случай, че Ви изискват представяне на документи, а нямате достатъчно време и възможност да ги набавите, то рефинансирането ще се окаже бреме;
 • Погасяване на кредита – задължително се уверете, че цялото задължение е погасено и няма остатък, който да дължите. Ако има непогасена сума, то тя ще се увеличи във времето, тъй като ще продължат да се начисляват лихви.

Разгледайте предложенията за бързи кредити в сайта ни. Представили сме всички лицензирани кредитни компании и условията, при които кредитират. Така ще получите надеждна и точна информация на базата, на която ще може да вземете правилното решение.

 

Топ кредити онлайн

Заяви бързо и лесно с 1 клик